UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Úřední hodiny

Referentka pro 1., 2., 3. ročník bakalářských studijních programů v prezenční formě studia, studijní referentka pro studenty se specifickými potřebami.

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 314 Mobil:+420 734 234 072 E-mail: studium-bsp-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/207
Úterý9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00
Středa9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00
Čtvrtek9:00 – 11:00

Referentka pro 1. – 2. ročníku magisterských studijních programů prezenční formy, referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní referentka pro zahraniční studenty v navazujících magisterských studijních programech. Dále vyřizuje studentské průkazy, stipendia a poplatky za studium.

Referentka studijního oddělení TEL:+420 576 032 352 E-mail: studium-msp-ps@fame.utb.cz Kancelář:U2/211B
Úterý7:30 – 10:00; 12:30 – 14:00
Středa 7:30 – 10:00; 12:30 – 14:00
Pátek12:30 – 14:00 (pouze pro studenty kombinované formy studia ve dnech jejich konzultací)

Referentka pro kombinovanou formu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní referentka celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů.

Referentka studijního oddělení TEL:+420 576 032 321 E-mail: studium-ks@fame.utb.cz Kancelář:U2/211A
Úterý8:00 – 11:00; 12:00 – 15:00
Středa 12:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:00
Pátek10:00 – 15:30

Dotazy zasílejte na adresu studium@fame.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti