Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Nabídka projektů pro podnikovou a veřejnou sféru v rámci doplňkové činnosti fakulty

Fakulta managementu a ekonomiky široké spektrum poradenských a projektových aktivit pro podnikovou a veřejnou sféru. V rámci těchto projektů nabízíme tým profesionálů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s firemními projekty a výzkumem v dané oblasti.

Bližší detaily o nabídce projektů, cenovou kalkulaci, či další informace získáte u garanta spolupráce s praxí:

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Proděkan pro strategický rozvoj Mobil:+420 733 690 583 E-mail: tucek@utb.cz Kancelář:U2/236

Informace k jednotlivým oblastem nabízených projektů:

Průmyslové inženýrství

 • Implementace metod a nástrojů průmyslového inženýrství ve výrobních a administrativních procesech (5S, SMED, TPM, TQM, KANBAN, Six Sigma a další)
 • Zlepšování výrobních a administrativních procesů
 • Procesní audity výrobních a administrativních procesů
 • Analýza a normování práce, měření lokální svalové zátěže, ergonomie pracoviště
 • Optimalizace logistických a materiálových toků ve vazbě na zvyšování produktivity a efektivnosti výrobních a administrativních layoutů
 • Modelování a simulace výrobních procesů
 • Podnikové informační systémy pro řízení výrobních a administrativních procesů na báze ARIS a typově podobných podnikových informačních systémů

Finance a ekonomika firmy

 • Finance pro nefinanční manažery
 • Finanční analýza, plánování a rozpočetnictví
 • Ekonomické a nákladové analýzy
 • Návrh nebo optimalizace kalkulačního systému firmy
 • Aplikace kalkulace Activity-Based Costing
 • Návrh nebo optimalizace střediskové struktury firmy
 • Business modely, měření a řízení výkonnosti podniků, systémy pro měření výkonnosti firmy (Balanced ScoreCard, EVA, EFQM, CANVAS a další)
 • Návrh systému nefinančních výkonnostních ukazatelů KPI
 • Příprava podnikatelského plánu
 • Oceňování podniku
 • Finanční gramotnost
 • Insolvenční řízení a exekuce
 • Základy mezinárodního účetnictví
 • Hospodaření neziskových organizací

Marketing a Management

 • Průzkum spokojenosti zákazníků
 • Návrh marketingové strategie
 • Nalezení vhodných marketingových nástrojů
 • Tvorba médiaplánu
 • Elektronický marketing
 • Corporate identity firmy
 • Aplikace systémů CRM
 • Management značky
 • Řízení lidských zdrojů – Time management, Základní techniky při řešení problémů, Analýza sdílení znalostí v organizaci, Analýza motivace zaměstnanců, Analýza fluktuace, apod.
 • Management klastrových organizací

Účetní a daňové služby

 • Účetní a daňové poradenství
 • Základy mezinárodního účetnictví
 • Aplikace IFRS

Veřejná správa

 • Příprava strategických plánů a koncepcí
 • Zpracování odborných analýz pro veřejné a státní instituce
 • Příprava projektových žádostí

Fakulty a součásti

Zavřít