Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav podnikové ekonomiky

Studium

V rámci bakalářského studijního programu na FaME garantujeme a zabezpečujeme výuku následujících disciplín:

 • Manažerské účetnictví
 • Podniková ekonomika 1
 • Podniková ekonomika 2
 • Příprava bakalářské práce a odborná praxe
 • Základy controllingu
 • Základy podnikání I
 • Základy podnikové ekonomiky.
 • Podnikatelská akademie 1
 • Podnikatelská akademie 2
 • Inovace systému řízení

V rámci magisterského studijního programu v oboru Podniková ekonomika  a specializace cestovní ruch garantujeme a zabezpečujeme výuku:

 • Business akademie 1
 • Business akademie 2
 • Controlling
 • Ekologické aspekty rozhodování podniků
 • Ekonomika cestovního ruchu v kontextu zemí V4
 • Ekonomika a podnikání ve službách cestovního ruchu
 • Ekonomika služeb
 • Koncepty podnikatelského myšlení
 • Manažerské účetnictví 2
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Podniková ekonomika 3
 • Podpora podnikání a jeho udržitelnost
 • Příprava diplomové práce a odborná praxe
 • Řízení nákladů ve zdravotnictví
 • Řízení služeb cestovního ruchu
 • Tvorba business modelů
 • Základy podnikatelství
 • Zdravotní pojišťovny a způsoby financování zdravotních služeb

Ústav podnikové ekonomiky také zajišťuje a garantuje výuku v rámci MSP v oboru Podniková ekonomika v anglickém jazyce:

 • Aspects of Project Management
 • Business Models
 • Business Support and Sustainability
 • Concepts of Business Thinking
 • Controlling
 • Ecological Aspects of Business Decision
 • Enterprise Economics 3
 • Management Accounting 2
 • Master´s Thesis Preparation and Work Placement
 • Service Economy.

Pro ostatní fakulty UTB Ústav podnikové ekonomiky garantuje a zabezpečuje výuku těchto disciplín:

 • Podniková ekonomika
 • Podnikatelská akademie 1
 • Základy podnikatelství
 • Základy podnikání
 • Základy podnikové ekonomiky
 • Podnikatelské aktivity
 • Business Activities

V rámci doktorského studijního programu Ústav podnikové ekonomiky zajišťuje a garantuje výuku volitelného předmětu Ekonomika podniku.

Obsahová náplň bakalářského i magisterského studia (studijního programu Ekonomika podniku a podnikání) je závazně, co do ostatních disciplín upravena studijním programem fakulty a je komplexně realizována v součinnosti s dalšími ústavy FaME.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít