Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav podnikové ekonomiky

Studium

V rámci bakalářského studijního programu na FaME garantujeme a zabezpečujeme výuku následujících disciplín:

 • Manažerské účetnictví
 • Podniková ekonomika I
 • Podniková ekonomika II
 • Příprava bakalářské práce a odborná praxe
 • Základy controllingu
 • Základy podnikání I
 • Základy podnikové ekonomiky.

V rámci magisterského studijního programu v oboru Podniková ekonomika  a specializace cestovní ruch garantujeme a zabezpečujeme výuku:

 • Controlling
 • Ekologické aspekty rozhodování podniků
 • Ekonomika cestovního ruchu zemí V4
 • Ekonomika služeb
 • Hospodářská geografie, geografie cestovního ruchu a kulturní dědictví
 • Manažerské účetnictví II
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Podniková ekonomika III
 • Příprava diplomové práce a odborná praxe
 • Řízení podnikových procesů
 • Řízení služeb cestovního ruchu
 • Základy podnikání II
 • Zdravotní pojištění a hodnocení systémů zdravotního pojištění.

Od akademického roku 2015/2016 Ústav podnikové ekonomiky také zajišťuje a garantuje výuku v rámci MSP v oboru Podniková ekonomika v anglickém jazyce:

 • Aspects of Project Management
 • Controlling
 • Enterprise Economics III
 • Managerial Accounting II
 • Master´s Thesis Preparation and Work Placement
 • Reengineering of Enterprise Processes
 • Service Economy.

Pro ostatní fakulty UTB Ústav podnikové ekonomiky garantuje a zabezpečuje výuku těchto disciplín:

 • Podniková ekonomika
 • Manažerské účetnictví I, II
 • Management bezpečnostního inženýrství
 • Ekonomika netržních a sociálních služeb 1, 2.

V rámci doktorského studijního programu Ústav podnikové ekonomiky zajišťuje a garantuje výuku volitelného předmětu Ekonomika podniku.

Obsahová náplň bakalářského i magisterského studia (oboru Podniková ekonomika) je závazně, co do ostatních disciplin upravena studijním programem fakulty a je komplexně realizována v součinnosti s dalšími ústavy FaME.

Fakulty a součásti

Zavřít