Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

Studium

Výuka na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva – základní informace

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva zajišťuje výuku v prezenční i kombinované formě studia zaměřenou na výše uvedené oblasti ve studijních oborech bakalářského i magisterského stupně. Pracovníci Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva zajišťují výuku zejména v následujících studijních oborech:

  1. Bakalářský studijní program Ekonomika a management, specializace Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji (prezenční i kombinovaná forma)
  2. Magisterský studijní program Management a marketing, specializace Management veřejné správy a regionálního rozvoje (prezenční i kombinovaná forma)

Vedle toho jsou pracovníci Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva lektory kurzů v oblasti regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na dalších fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta humanitních studií, Fakulta aplikované informatiky) a v rámci dalších studijních programů a oborů.

Obdobná bakalářská a magisterská praxe

Zodpovědný pracovník pro zápočty Odborné bakalářské/diplomové praxe:

Ing. Lenka Smékalová, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 068 E-mail: smekalova@utb.cz Kancelář:U2/331

Fakulty a součásti

Zavřít