Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Aktuálně řešené projekty

Projekty financované TAČR

Projekty financované INTERREG V-A

Projekty financované MK

Projekty financované MŠMT

  • Regional development and public policy under creative economy: Mapping, knowledge sharing and management of New Working Spaces in the Czech Republic

Projekty financované HORIZON

  • European Universities designing the horizons of sustainability

Projekty financované ERASMUS+

Fakulty a součásti

Zavřít