Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Aktuálně řešené projekty

Projekty financované TAČR

  • Ekonomika a etika zahraničních investorů v České republice
  • Aplikace poznatků behaviorální ekonomie do praxe veřejné správy České republiky
  • Behaviorální ekonomie jako nástroj cílené aktivizace obyvatelstva k využívání bankovních produktů finančního zajištění
  • Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací
  • Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení
  • Innovation of tourism management systems by means of process management tools

Projekty financované INTERREG V-A

Projekty financované MPO

Fakulty a součásti

Zavřít