UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Řešené projekty

Projekty financované ESF

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Přeshraniční spolupráce

  • Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu

Visegrad Fund:

  • Ekonomika cestovního ruchu v kontextu zemí střední Evropy (zemí Visegrádské čtyřky)

Projekty financované TAČR

  • Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice
  • Innovation of tourism management systems by means of process management tools

Projekty financované Grantovou agenturou ČR

  • Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
  • Metodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech

Projekty financované HORIZON2020

    • Horizon2020: projekt SHAPE ENERGY

Jedná se o dvouletý mezinárodní výzkumný projekt Horizon 2020, který se zabývá vlivem společenských a humanitních věd na oblast energetiky, konkrétně na přechod energetického systému na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný systém snižující závislost na fosilních palivech. Partnery projektu jsou renomované zahraniční akademické a výzkumné instituce. Jedním z členů konsorcia je také Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více o projektu a jeho aktivitách naleznete na: www.shapeenergy.eu

Zavřít

Fakulty a součásti