Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 841 Mobil:+420 606 777 231 E-mail: bednar@utb.cz Kancelář:U2/334A

Tajemník ústavu

Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 842 Mobil:+420 730 847 234 E-mail: danko@utb.cz Kancelář:U2/333

Sekretariát

Sekretariát Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva TEL:+420 576 032 232 E-mail: urvp@fame.utb.cz Kancelář:U2/304

Odborní asistenti

JUDr. Tomáš Grygar, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 837 E-mail: grygar@utb.cz Kancelář:U2/330B

Ing. Martin Horák, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 848 E-mail: mhorak@utb.cz Kancelář:U2/332

Ing. Filip Kučera, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 068 E-mail: fkucera@utb.cz Kancelář:U2/331

Ing. Lenka Smékalová, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 068 E-mail: smekalova@utb.cz Kancelář:U2/331

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 857 Mobil:+420 606 777 263 E-mail: snedar@utb.cz Kancelář:U2/330A

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 837 E-mail: zicha@utb.cz Kancelář:U2/330B

Externí vědecko-výzkumní pracovníci

Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

externí asistent TEL:+420 576 032 410 E-mail: grebenicek@utb.cz

JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

externí asistent TEL:+420 576 032 837 E-mail: kapplova@utb.cz

Ing. Jiří Macháček, Ph.D.

Externí asistent TEL:+420 576 032 410 Mobil:+420 739 614 944 E-mail: machacek@utb.cz

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně