Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
E-mail: danko@utb.cz Mobil: +420 730 847 234 TEL: +420 576 032 848 Kancelář:
U2/333
Twitter:
https://twitter.com/lukasdanko

Působí jako odborný asistent na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky, která je součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Garantuje výuku předmětů Ekonomická geografie a konkurenceschopnost regionů, Regionální analýza 1 a podílí se na výuce Regionální struktury Evropy a ČR/Regional structures of Europe and Czechia. Podílel se na projektech mapování kulturních a kreativních průmyslů ČR a přípravě strategických a koncepčních dokumentů pro oblast veřejné správy. Momentálně je řešitelem projektu COST, se zaměřením na New Working Spaces (NWS). Jeho výzkumné zájmy jsou orientovány na kreativní ekonomiku, new working spaces a problematiku veřejných politik, s využitím kvantitativních (zejména ESDA) a kvalitativních metod.


Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 10.00-12.00 a online MS Teams dle dohody.

Životopis

Vzdělání

 • 2012–2017, UTB FaME Zlín, doktorské studium, obor Management a ekonomika, Ph.D.
 • 2010–2012, UTB FaME Zlín, navazující magisterské studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj, Ing.
 • 2007–2010, Trenčianska Univerzita Alexanda Dubčeka v Trenčíne, bakalářské studium, obor Regionální rozvoj, Bc.

 

Stáže a studijní pobyty

 • 2024: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, zahraniční mobilita zaměstnanců UTB (5 měsíců)
 • 2022: Université du Québec à Montréal, Department of Urban Studies (1 měsíc)
 • 2022: Vilniustech, Faculty of Creative Industries, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2021: University of Economics in Bratislava, Slovensko, Short term scientific mission (1 měsíc)
 • 2018-2019: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, post-doc research mobility programme (6 měsíců)
 • 2016: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, dlouhodobá stáž v rámci doktorského studia (1 semestr), program AKTION ČR-AT
 • 2015: Vienna University of Economics and Business, Rakousko, krátkodobá stáž, Projekt OPVK UTB
 • 2009: Šiauliai University, Litva, program ERASMUS

Průběh zaměstnání

 • 2017–dosud: UTB FaME Zlín, asistent/odborný asistent
 • 2017–dosud: UTB FaME Zlín, projektový manažer
 • 2014–2015: UTB FaME Zlín, Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu, projektový manažer

 

 

Členství v organizacích

Regional Studies Association (RSA)

Fakulty a součásti

Zavřít