Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
E-mail: zicha@utb.cz TEL: +420 576 032 837 Kancelář:
U2/330B

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9 - 11 hod. nebo dle dohody e-mailem

Životopis

Vzdělání

 • 2005 - 2010: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha  (Ph.D.)
 • 2005: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (JUDr.)
 • 1996 - 2003:  Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr.)

Stáže a studijní pobyty

 • 2008: Stockholm University, Švédsko
 • 2008: Ministerstvo životního prostředí Švédska, Stockholm
 • 2005 - 2006: Evropská komise, Generální ředitelství Životní prostředí, Brusel, Belgie
 • 2003: University of Turku, Finsko
 • 2002 - 2003: Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, Německo

Průběh zaměstnání

 • 2011 - dosud: Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • 2003 - 2011: Ministerstvo životního prostředí, Praha

Členství v organizacích

 • Česká společnost pro právo životního prostředí
 • Český svaz orientačních sportů

Další publikace

 • SNOPKOVÁ, T., ZICHA, J. Ochranná pásma vodních zdrojů – sucho, právo a praxe. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2023, XXIII, 68, s. 138-143. ISSN 1213-5542.
 • MÜLLEROVÁ, H., SNOPKOVÁ, T., ZICHA, J. Water Policy and Legislative Responses to Climate Change in the Czech Republic, International Journal of Water Resources Development, vol. 39(5), Routledge, 2023. ISSN (Online) 1360-0648.
 • ZICHA, J. Fenomén Baťa jako součást českého, evropského a světového kulturního dědictví. In DAMOHORSKÝ, M. (ed.) et al. Ochrana světového přírodního a kulturního dědictví a ochrana biologické rozmanitosti z právního pohledu: 23. ročník česko-polsko-slovenské konference z oblasti práva životního prostředí, Praha, 7.–9. září 2022. Vydáno Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v nakladatelství Eva Rozkotová, 2023, s. 170-180. ISBN 978-80-7630-030-9.
 • MÜLLEROVÁ, H., ZICHA, J. Až naprší a uschne. Zacházení s dešťovou a šedou vodou z hlediska práva v kontextu řešení problematiky sucha. Praha: Akademie věd České republiky, v. v. i., 2022. 32 s.
 • ZICHA, J., SMÉKALOVÁ, L., KAPPLOVÁ, O., GOLOVKO, L. Management of Municipal Waste in the EU Member States: Best Practices. Zlin: Tomas Bata University, 2021. 103 p. ISBN 978-80-7678-055-2.
 • ZICHA, J. Wdrazanie standardow ochrony srodowiska za prosrednictwem prawa karnego: przyklad przestepstw przeciwko przyrodzie w Europie. In BUKOWSKI, Z., BOJAR-FIJALKOWSKI, T. (eds.) Kontrola przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska w Czechach, Polsce i Slowacji. Bydgoszcz, 2021, s. 310-318. ISBN 978-83-8018-360-5.
 • ZICHA, J., GOLOVKO, L. Legislation of the European Union Related to Municipal Waste and its Reflection in the Association Agreement with Ukraine. Law – Human – Environment, vol. 10(4), 2019, p. 180-186. ISSN 2663-1350.
 • ZICHA, J. Evaluation of Implementation of the Environmental Crime Directive in Relation to Wildlife Crime. The Lawyer Quarterly. Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 3/2019, vol. 9, p. 213-227. ISSN 1805-8396.
 • ZICHA, J., ROLFOVÁ, E. Aktuální vývoj právního rámce využívání genetických zdrojů. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2018, XVIII, 47, s. 11-18. ISSN 1213-5542.
 • ZICHA, J. Past, Present and Future of the Concept of Wilderness. JANČÁŘOVÁ, I., DUDOVÁ, J. et al. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection: In Czechia, Poland and Slovakia. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2017, p. 39-52. ISBN 978-80-210-8815-3.
 • KŘENOVÁ, Z., ZICHA, J. Wilderness Protection in the Czech Republic. In BASTMEIJER, K. et al. Wilderness Protection in Europe: The Role of International, European and National Law. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016. p. 269-286. ISBN 978-1-107-05789-0.
 • ZICHA, J. Posuzování vlivů na životní prostředí v aktuální judikatuře Soudního dvora EU. In VOMÁČKA, V., ŽÍDEK, D. a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 113-139. ISBN 978-80-210-8343-1.
 • ZICHA, J. Nová právní úprava využívání genetických zdrojů v EU a ČR. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 2/2015, vol. LXI. Praha: Univerzita Karlova, 2015. s. 117-126. ISSN 0323-0619.
 • ZICHA, J. Právní rámec vlastnictví a využívání genetických zdrojů v Evropské unii a v České republice. In JANČÁŘOVÁ, I., HANÁK, J., PRŮCHOVÁ, I. a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 329-355. ISBN 978-80-210-7951-9.
 • ZICHA, J. Environmentální politika. In MACHÁČEK, J., ŠNÉDAR, L., BEDNÁŘ, P., ZICHA, J. Veřejné politiky v České republice. Frýdek Místek: Kleinwächter, 2015. s. 217-297.
 • SMÉKALOVÁ, L., HÁJEK, O., ZICHA, J. Evaluation Of Spatial Implementation Of The Operational Programme Environment In Slovakia. Acta Academica Karviniensia 3/2014. Slezská univerzita v Opavě, 2014. p. 39-48. ISSN 1212-415X.
 • ZICHA, J., HÁJEK, O. Právní souvislosti legislativy Evropské unie ve vztahu k Operačnímu programu Životní prostředí v České republice. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2014, XIV, 35, s. 29-42. ISSN 1213-5542.
 • ZICHA, J. Natura 2000 in the Czech Republic: Ten Years With or Without You. In DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed.) Environmental Law in the Czech Republic and the EU: Ten Years After. Prague: Czech Environmental Law Society, 2014. p. 74-83. ISBN 978-80-87488-16-4.
 • ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava některých trestných činů proti životnímu prostředí. Trestněprávní revue, 4/2012, s. 79-85, ISSN 1213-5313.
 • GREBENÍČEK, P., HÁJEK, O., SMÉKALOVÁ, L., ZICHA, J. Veřejná správa, strategické plánování regionálního rozvoje a PPP projekty. Veřejné zakázky a PPP projekty, 1/2012, s. 24-35. ISSN 1803-9553.
 • ZICHA, J. Administrative and Criminal Liability of Legal Persons for Offences against Environment in the Czech Republic. In PAVELKOVÁ, D., STROUHAL, J., PASEKOVÁ, M. (ed.) Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science. Zlín, Czech Republic, September 20-22, 2012. WSEAS Press, 2012. 390 p. ISBN 978-1-61804-123-4. ISSN 2227-460X.
 • HANÁKOVÁ, L., ZICHA, J. Selected Aspects Relating to the Status of Natural Persons, Legal Representation and Guardianship in the Czech Republic from the Perspective of Current and Future Legislation. In PAVELKOVÁ, D., STROUHAL, J., PASEKOVÁ, M. (ed.) Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science. Zlín, Czech Republic, September 20-22, 2012. WSEAS Press, 2012. 390 p. ISBN 978-1-61804-123-4. ISSN 2227-460X.
 • PASTUSZKOVÁ, E., ZICHA, J. Economic Instruments Supporting Sustainable Development on the Regional Level in the Czech Republic. In RAMOS, R. A. R., STRAUPE, I., PANAGOPOULOS, T. (ed.) Recent Researches in Environment, Energy Systems and Sustainability. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development. Faro, Portugal, May 2-4, 2012. WSEAS Press, 2012. 297 p. ISBN 978-1-61804-088-6. ISSN 227-4359.
 • STEJSKAL, V., ZICHA, J. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. 86 s. ISBN 978-80-7212-562-3.
 • ZICHA, J. Právní problematika ochrany biodiverzity. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2011, XI, 29, s. 13-152. ISSN 1213-5542.
 • ZICHA, J. Legal Problems of Biodiversity Conservation. In DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed.) Czech Environmental Law. Prague: Czech Environmental Law Society, 2010. p. 56-60. ISBN 978-80-87488-00-3.
 • VAVŘINOVÁ, J., ZICHA, J. České předsednictví evropské přírodě. Ochrana přírody. 2008, 63, 6, s. 27-28. ISSN 1210-258X.
 • ZICHA, J. Natura 2000 in the Czech Republic in 2007. In DAMOHORSKÝ, M. (ed.) Czech and European Environmental Law Yearbook. Prague: Czech Environmental Law Society, 2007. p. 51-60. ISBN 978-80-903409-7-0.
 • ROTH, P., ZICHA, J. Czech System of the Natura 2000 Appropriate Assessment and the Assessment of the State Road I/13. In KUNZMANN, K., KRUPPA, I., BERNOTAT, D., WENDE, W., KÖPPEL, J. (eds.) European Exchange of Experience on the Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites According to Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive (92/43/EEC). Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, 2007. p. 48-51.
 • ZICHA, J. Article 6.3 and 6.4 of the Habitats Directive. In DAMOHORSKÝ, M., JANKO, A. (ed.) Raumordnung und Umweltschutz in Österreich und in der Tschechischen Republik: Sammelband zum gemeinsamen Fachseminar in Kašperské Hory 10.-12. Mai 2007. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 136-140. ISBN 978-80-87146-02-6.

Fakulty a součásti

Zavřít