Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
E-mail: snedar@utb.cz Mobil: +420 606 777 263 TEL: +420 576 032 857 Kancelář:
U2/330A

JUDr. et Mgr. Libor Šnédar, Ph.D. přednáší na UTB ve Zlíně právní discipliny a  věnuje se zejména občanskému, medicínskému a pracovnímu právu. V těchto právních oborech také publikuje své vědecké a populárně naučné práce. Věnuje se také přednáškové práci v rámci celoživotního vzdělávání pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Působí jako externí konzultant pro oblast medicínského práva.


Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 9:00-11:00

Životopis

Vzdělání

1979-1984: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta-obor: bohemistika-historie, Mgr.

1990-1995: Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta-obor: právo, Mgr.

1999-2002: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, doktorandské studium v oboru pracovní právo: Ph.D.

2003: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, rigorózní řízení v oboru pracovní právo: JUDr.

Stáže a studijní pobyty

1999: Universität Trier, SRN

Průběh zaměstnání

1996-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

Členství v orgánech

Akademický senát Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně (člen v letech 2015-2018)

Akademický senát UTB ve Zlíně , (člen od roku 2016)

Fakulty a součásti

Zavřít