Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent, místopředseda rady pro vnitřní hodnocení

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
E-mail: bobak@utb.cz Mobil: +420 606 777 237 TEL: +420 576 032 673 Kancelář:
U2/209A

Vyučuje :  Logistika (BSP), Logistika (NMSP),  Řízení a organizace výroby(DSP)  – Logistika, Logistické koncepty (DSP)

Vědecko – výzkumné zaměření : výrobní a logistická výkonnost průmyslových výrobců

Koordinace projektů :   ESF Centralizovaný projekt UTB ve Zlíně, 2017 – 2019, DA 7, specialista procesního řízení, koordinátor dílčí aktivity


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9:00 - 11:00

Životopis

Vzdělání

 • 2003 - 2004: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky , obor Management a ekonomika podniku, habilitační řízení, doc.
 • 1994 - 1999: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská a Fakulta managementu a ekonomiky,  obor Ekonomika a řízení průmyslu, Ph.D.
 • 1989 - 1990:  VUT v Brně, Fakulta technologická, Vybrané předměty řízení, postgraduální studium
 • 1979 - 1980: VŠE Bratislava, Ústav pre cyklickú prípravu a postgraduálné studium, Automatizované systémy riadenia I, postgraduálné studium
 • 1966 - 1971: VUT v Brně, Fakulta technologická, obor Technologie kůže, gumy a plastických hmot, ing.
 • 1962 - 1966: Střední průmyslová škola strojnická Zlín, Strojírenské technologie

Stáže a studijní pobyty

 • 1996: EAP Berlín, SRN, studijní a pracovní pobyt v programu TEMPUS
 • 1998: EAP Berlín, SRN, studijní a pracovní pobyt v programu TEMPUS
 • 2000: EAP Lisabon, Portugalsko, studijní a pracovní pobyt v programu TEMPUS

Průběh zaměstnání

 • 2000 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, ředitel ústavu (2001 - 2010), odborný asistent, docent od roku 2004
 • 2001 - 2017, proděkan pro tvůrčí činnost, DSP a rozvoj  do roku 2017, místopředseda RVH UTB ve Zlíně od roku 2017
 • 1994 - 2000: VUT v Brně,  Fakulta technologická (IME), Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky,  odborný asistent, tajemník ústavu, proděkan pro vědu a výzkum od 1997
 • 1991 - 1994: Svit a.s divize RaTŘ, vedoucí útvaru hlavního projektanta, zástupce ředitele
 • 1971 -  1990. INCOMA Zlín, programátor analytik, vedoucí výzkumný pracovník, náměstek pro rozvoj - zástupce ředitele

Členství v organizacích

 • Česká společnost pro systémovou integraci,  kolektivní člen od roku 1998
 • Ráda  pro kvalitu ČR, odborná sekce pro vzdělávání

Členství v orgánech

 • Vědecká rada  Fakulty managementu a ekonomiky VUT v Brně a UTB ve Zlíně , člen od 1997
 • Vědecká rada UTB ve Zlíně, člen  2004 - 2007, stálý host 2007 - 2011
 • Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, člen od 2012
 • Rada pro vnitřní hodnocení UTB člen od 2017
 • Oborová rada DSP Ekonomika a management  Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, člen od 2001
 • Oborová rada DSP Průmyslové inženýrství, člen od 2019
 • Knihovní a ediční rada UTB ve Zlíně, člen od 2001

Další publikace

NázevRokAutoři UTB
Production process stability – Core assumption of INDUSTRY 4.0 concept2017Chromjaková, FelicitaBobák, RomanHrušecká, Denisa
The innovative capacity of the machinery firms in the Zlin region in relation to concept of Industry 4.02016Bobák, RomanJuřičková, Eva
Benchmarking of production performance of plastics and rubber producers in Zlin region2016Bobák, RomanPivodová, PavlínaFilla, Jan
Rating of production and logistics performance of rubber and plastic products manufacturers in the Zlin region and enterprises of the plastics cluster2014Bobák, RomanPivodová, Pavlína
Design of process and organizational innovation application methodology2014Pivodová, PavlínaJuřičková, EvaBobák, Roman
Production and logistics performance of Czech and Slovak companies2013Bobák, RomanPivodová, PavlínaPoláková, Veronika
Industrial Engineering as a Factor in Business Competitieveness of the Production Companies2013Poláková, VeronikaBobák, Roman
Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov2013Poláková, VeronikaBobák, Roman
Rating of production and logistics performance of rubber and plastic products manufacturers in the zlín region and enterprises of the plastics cluster2012Bobák, RomanPoláková, Veronika
Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice2011Bobák, Roman
Production and logistics enterprises performance of the rubber and plastic industry in the Czech Republic2011Bobák, Roman
Manažerská etika v otázkách a odpovědích2011Bobák, RomanDiessl, JosefGregar, AlešMálek, OndřejPřibyl, MilanSeidler, JiříŠerek, RadomírTomancová, LucieVaněk, JiříDytrt, Zdenek
Managerial ethics in questions and replies2011Bobák, RomanDiessl, JosefGregar, AlešMálek, OndřejPřibyl, MilanSeidler, JiříŠerek, RadomírTomancová, LucieVaněk, JiříDytrt, Zdenek
Metriky pro měření konkurenceschopnosti výrobních a logistických procesů průmyslových výrobců2004Bobák, Roman
Distance function of competitive ability of logistical and manufacturing processes in industrial manufacters2004Bobák, Roman
The logistical support of competitive ability enhancing enterpreneurial processes in Czech industrial manufacters – summary research report of fragmentary areas ” Production” of Faculty research aim MSM 2653000212004Bobák, Roman
Logistická podpora konkurenceschopných podnikových procesů u českých průmyslových výrobců. Souhrnná zpráva k výsledkům řešení dílčí oblasti výroba za období 1999 – 2004 k celofakultnímu výzkumnému záměru MSM 2653000212004Bobák, Roman
The logistical support of competitive ability enhancing enterpreneurial processes in Czech industrial manufacters – complet research repport of fragmentary areas ” Production” of Faculty research aim MSM 2653000212004Bobák, Roman
Logistická podpora konkurenceschopných podnikových procesů u českých průmyslových výrobců. Komplexní souhrnná výzkumná zpráva k výsledkům řešení dílčí oblasti výroba za období 1999 – 2004 k celofakultnímu výzkumnému záměru MSM 2653000212004Bobák, Roman

Fakulty a součásti

Zavřít