Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent, místopředseda rady pro vnitřní hodnocení

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
E-mail: bobak@utb.cz Mobil: +420 606 777 237 TEL: +420 576 032 673 Kancelář:
U2/209A

Vyučuje :  Základy logistiky (BSP), Logistika, Systémové inženýrství – nástroj managementu (NMSP), Řízení a organizace výroby  – Logistika, Logistické koncepty (DSP)

Vědecko – výzkumné zaměření : výrobní a logistická výkonnost průmyslových výrobců

Koordinace projektů :   ESF Centralizovaný projekt UTB ve Zlíně, 2017 – 2019, DA 7, specialista procesního řízení, koordinátor dílčí aktivity


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9:00 - 11:00

Životopis

Vzdělání

 • 2003 - 2004: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky , obor Management a ekonomika podniku, habilitační řízení, doc.
 • 1994 - 1999: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská a Fakulta managementu a ekonomiky,  obor Ekonomika a řízení průmyslu, Ph.D.
 • 1989 - 1990:  VUT v Brně, Fakulta technologická, Vybrané předměty řízení, postgraduální studium
 • 1979 - 1980: VŠE Bratislava, Ústav pre cyklickú prípravu a postgraduálné studium, Automatizované systémy riadenia I, postgraduálné studium
 • 1966 - 1971: VUT v Brně, Fakulta technologická, obor Technologie kůže, gumy a plastických hmot, ing.
 • 1962 - 1966: Střední průmyslová škola strojnická Zlín, Strojírenské technologie

Stáže a studijní pobyty

 • 1996: EAP Berlín, SRN, studijní a pracovní pobyt v programu TEMPUS
 • 1998: EAP Berlín, SRN, studijní a pracovní pobyt v programu TEMPUS
 • 2000: EAP Lisabon, Portugalsko, studijní a pracovní pobyt v programu TEMPUS

Průběh zaměstnání

 • 2000 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, ředitel ústavu 2001 - 2009, proděkan pro tvůrčí činnost, DSP a rozvoj  do roku 2017
 • 1994 - 2000: VUT v Brně,  Fakulta technologická (IME), Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky,  proděkan pro vědu a výzkum od 1997
 • 1991 - 1994: Svit a.s divize RaTŘ, vedoucí útvaru hlavního projektanta, zástupce ředitele
 • 1971 -  1990. INCOMA Zlín, programátor analytik, vedoucí výzkumný pracovník, náměstek pro rozvoj - zástupce ředitele

Členství v organizacích

 • Česká společnost pro systémovou integraci,  kolektivní člen od roku 1998

Členství v orgánech

 • Vědecká rada  Fakulty managementu a ekonomiky VUT v Brně a UTB ve Zlíně , člen od 1997
 • Vědecká rada UTB ve Zlíně, člen  2004 - 2007, stálý host 2007 - 2011
 • Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, člen od 2012
 • Rada pro vnitřní hodnocení UTB člen od 2017
 • Oborová rada DSP Ekonomika a management  Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, člen od 2001
 • Oborová rada DSP Průmyslové inženýrství, člen od 2019
 • Knihovní a ediční rada UTB ve Zlíně, člen od 2001

Fakulty a součásti

Zavřít