Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Ústav managementu a marketingu
E-mail: gregar@utb.cz Mobil: +420 608 147 393 TEL: +420 576 032 227 Kancelář:
U2/308

Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Působí jako docent na Ústavu managementu a marketingu na Fakultě managementu a ekonomiky, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Garantuje výuku předmětů Řízení lidských zdrojů, Pracovní systémy a Systém řízení Baťa. Vedl několik výzkumných projektů zaměřených na manažerské pojetí personálního řízení a roli řízení lidských zdrojů ve strategickém řízení podniku ke konkurenceschopnosti. V posledním období se výzkumně zabývá tématem specifických forem řízení lidských zdrojů ve vztahu k pracovnímu potenciálu pracovníků věkové skupiny 50+ a ve vztahu k digitalizaci řízení výroby a implementaci konceptu Smart Factory (Industry 4.0). Absolvoval studijní pobyty a přednášel na univerzitách ve Velké Británii, Finsku, Portugalsku, Polsku a Maďarsku. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, je autorem 140 vědeckých publikací.


Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 10.00-12.00

Životopis

Vzdělání

1962 - 1967: Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Strojní fakulta, obor ekonomika a řízení (Ing.)

1970 – 1975: Univerzita  Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor psychologie (Mgr.)

1971: Státní jazyková škola Zlín, státní zkouška z jazyka anglického

1982: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, doktorát (PhDr.)

1986 - 1991: Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta řízení, katedra psychologie a sociologie řízení, vědecká aspirantura, vědecká hodnost (CSc.) udělena na Filozofické fakultě UK Praha (1991)

2001: Vysoké učení technické Brno, Fakulta podnikatelská, habilitace (doc.)

 

Stáže a studijní pobyty

Studijní pobyty v rámci programu TEMPUS ESPRO, EMADES a jiné:

1996 a 1997, EAP Oxford Velká Britanie (European School of Management), příprava kurzu

MEB – Masters in European Business, délka pobytu 2 týdny,

1997, Universidade Nova Lisabon, Portugalsko, příprava kurzu Industrial Engineering, délka pobytu 2 týdny,

1998, 1999 a 2000, Huddersfield University Business School, Velká Britanie, příprava kurzu Business Ethics a Intercultural Management, délka pobytu 3 týdny,

2001, University of Luton, Velká Britanie, příprava kurzu Intercultural Management, 1 týden,

2002, School of Business Administration, Pohjois-Savo Polytechnic, Varkaus, Finsko, 1 týd,

2003, EAC, Language School, Edinburgh, Velká Británie, 2 týdny,

2006, Huddersfield University Business School, Velká Británie, 1 týden,

2008, University Pécs, Fakulty of Business and Economics, Maďarsko, 1 týden,

2010, Huddersfield University Business School, Velká Británie, 1 týden,

2012, University of Science and Technology Beijing, Peking, Čína, 1 týden

2013, Universidade Feevale, School of Business Administration, Brazilie, 1 týden,

2013, Pharos University in Alexandria, Faculty of Engineering, Egypt, 1 týden,

2014, University of Delhi, Faculty Science and Technology, New Delhi, Indie, 1 týden,

2016, Ton Duc Thang University, School of Business Admin., HCMC, Viet-Nam, 2 týdny.

 

Průběh zaměstnání

1967 – 1969, Aritma Praha, technik obchodně technických služeb,

1970 – 1981, Barum Otrokovice, ved. útvaru racionalizace a normování práce, ved. útvaru

personální práce,

1981 – 1991, Barumprojekt Zlín, ved. útvaru ekonomických analýz a projektování

a poradenského pracoviště pro organizaci práce a řízení,

1991 – 1996/leden/, Technoplast, a. s., Chropyně, personální ředitel,

1996 – 1997/říjen/, Fakulta managementu a ekonomiky VUT ve Zlíně, Ústav

managementu, ředitel ústavu,

1997 – 1998/říjen/, Závody přesného strojírenství, a. s., Zlín, personální ředitel,

od 1. 10. 1998 – 2001, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Ústav

managementu, ředitel ústavu,

od 2001 – dosud, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Ústav managementu

a marketingu, docent,

2001 – 2004, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, prorektor pro pedagogickou činnost,

statutární zástupce rektora UTB,

2004 – 2007, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, proděkan pro KS a CŽV,

2009 – 2015, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, prorektor pro mezinárodní vztahy, statutární

zástupce rektora UTB,

2016 –           Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Ústav managementu a

marketingu, docent.

Členství v organizacích

Klub personalistů ČR, lektor KP ČR, (2001 – )

Česká asociace psychologů práce a organizace ČAPPO (2001 -)

Členství v orgánech

Vědecká rada UTB ve Zlíně, člen, (2001 – ),

Vědecká rada TnUAD, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčín, člen, (2010 – ),

Vědecká rada STU, Materiálovo-technologická fakulta, Trnava, člen, (2004 – 2015),

Vědecká rada UTB, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín, člen, (2004 – 2016),

Vědecká rada UTB, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín, člen, (2003 – 2007),

Vědecká rada UTB, Fakulta humanitních studií, Zlín, člen, (2007 – 2011),

Vědecká rada UTB, Fakulta logistiky a krizového řízení, Zlín, člen, (2009 – 2013),

Oborová rada DSP Ekonomika a management, FaME UTB ve Zlíně, člen, (2010 - )

Oborová rada DSP Psychologie práce a organizace, FF UK Praha, člen, (2010 - )

Oborová rada DSP Podniková ekonomika a management, ESF MU Brno, člen (2018 - )

Česká asociace psychologů práce a organizace, člen předsednictva asociace ČAPPO, (2001 - )

Psychologie pro praxi, člen redakční rady, vydavatel: Karolinum UK Praha (ISSN 1803-8670), (2001 – ),

FM Fórum manažera, člen redakční rady, vydavatel: STU MTF Trnava (ISSN 1339-9403), (2010 – ),

SER Socálno-ekonomická revue, člen redakční rady, vydavatel: TnUAD FSEV Trenčín (ISSN 1336-3727), (2012 – ),

E+M Ekonomie a management, člen redakční rady, vydavatel TU Liberec (ISSN 1212-3609), (2000 – 2016).

Fakulty a součásti

Zavřít