Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
E-mail: sedlak@utb.cz TEL: +420 576 032 361 Kancelář:
U2/506

Doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. je odborníkem v oblasti získávání a zpracování 3D dat s rekonstrukcí tvaru, je koordinátorem výzkumného týmu působící v oblasti 3D tisku (aditivní technologie Rapid Prototyping ). Je autorem konceptů řady ojedinělých výpočtových nástrojů pro vyhlazování dat (mraků dat), které jsou vyvíjeny v rámci mezioborové spolupráce s předními českými biomechanickými týmy. Těžiště jeho odborné činnosti spočívá v dosavadní rozsáhlé spolupráci s aplikační sférou v oblasti moderních skenovacích a výrobních technologií, využívaných např. firmou Innomia a.s.


Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek 09:00-11:00

Životopis

Vzdělání

2014-dosud: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojírenská technologie, doc.

2004-2008:  VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojírenská technologie, Ph.D.

1999-2004:  VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojírenská technologie, Ing.

1995-1999: SPŠ Jedovnice, Jedovnice

Stáže a studijní pobyty

2014: DTU Lungby, Dánsko (16.3 až 18.4.2014), stážista

Průběh zaměstnání

2014-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, docent

2010-dosud: tajemník ústavu

2008-2014: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, odborný asistent

2007-2008: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, asistent

2005-2007: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, technický pracovník

Členství v organizacích

-

Členství v orgánech

Akademický senát FSI VUT v Brně, člen od 20.11.2014 - 20.11.2017

Fakulty a součásti

Zavřít