Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Děkan

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
E-mail: tucek@utb.cz Mobil: +420 733 690 583 TEL: +420 576 032 670 Kancelář:
U2/236

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 8.00-10.00

Životopis

Vzdělání

1989 - 1994 - Gymnázium v Otrokovicích
1994 - 1998 - VUT Brno, Fakulta Technologická, ve studijním oboru: 32-12-8: Technologie a management – ukončeno v roce 1998 státní zkouškou z předmětů: Ekonomika a řízení podniku, Výrobní management, Plastikářská technologie a obhajobou diplomové práce na téma: Rozšiřování služeb firmy Barum Continental s r.o. (titul Ing.)
1998 - 2002 - VUT Brno, Fakulta podnikatelská, doktorské studium, ve studijním oboru: Řízení a ekonomika podniku, – ukončeno státní doktorskou zkouškou (2001) v doktorském studijním programu: 6208 V Ekonomika a management, a obhajobou disertační práce (2002) na téma: Vliv aplikací metod průmyslového inženýrství na zvýšení konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců a zvláště Slováckých strojíren, a.s. (titul Ph.D.)
2007 - UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, habilitace v oboru: Management a ekonomika podniku, habilitační práce na téma: Aspekty procesního řízení a koncepty řízení výroby českých průmyslových podniků (titul doc.)

Stáže a studijní pobyty

2005:  Escola Superior de Tecnologia e Gestäo, Instituto Politécnico de Beja, Beja, Portugalsko, přednášející v rámci programu Erasmus
2006:  Polytechnic Institute of Porto, ISCAP – School of Accounting and Administration, ESTGF – School of Management and Technology, ESEIG – School of Management and Industrial Studies, Porto, Portugalsko, přednášející v rámci programu Erasmus
2009: Yasar University, Izmir, Turkey, přednášející v rámci programu Erasmus
2014: University of the Peloponnese, Faculty of Management and Economics, Greece, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

Průběh zaměstnání a praxe:
1998 - 2001 - interní doktorand VUT Brno - na FaME ve Zlíně
2002 - 2003 - výuka na UTB ve Zlíně (FT, FaME) - externí pracovník
2002 - 2003 - velkoobchod potravin - Tupl Hulín, vedení nákupu
2003 - 2007 - odborný asistent - FaME, UTB ve Zlíně, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
2004 - 2015 - jednatel spol. GISTECH s.r.o. (digitální zpracování dat)
2007 - dosud - docent - FaME, UTB ve Zlíně, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Členství v organizacích

2005 - 2008 - člen a koordinátor mezinárodní vědecké společnosti INFER (International Network for Economic Research) Německo

2005 - dosud - člen a koordinátor mezinárodní vědecké společnosti IATM (International Association for Technology Management) Polsko

2017 - Úřad průmyslového vlastnictví: Národní patent: číslo přihlášky: PV/2015-820, č. ochr. Dokumentu: 306627 - Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže (15%)

Journal: Business: theory and practice  (Litva) - členství v redakční radě zahraničního vědeckého časopisu
MM SCIENCE JOURNAL (SCOPUS) - členství v redakční radě vědeckého časopisu v ČR
Journal of Competitiveness (předseda redakční rady)

Členství v orgánech

Zastávané akademické funkce:
2008/2009 - FaME, UTB ve Zlíně, pověřen vedením Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
2009/2010 - prorektor pro celoživotní vzdělávání a spolupráci s praxí, UTB ve Zlíně
2010, 2015 - dosud - člen vědecké rady FLKŘ, UTB ve Zlíně
2010 - 2015 - prorektor pro sociální záležitosti, UTB ve Zlíně
2010 - dosud - člen vědecké rady FaME, UTB ve Zlíně
2010 - 2015 - člen vědecké rady UTB ve Zlíně
2013 - dosud - člen oborové rady Průmyslové inženýrství a management: Fakulta strojní, ZČU v Plzni
2013 - dosud - člen oborové rady Management and Economics a Management a ekonomika: FaME UTB ve Zlíně
2015 - proděkan pro celoživotní vzdělávání a spolupráci s praxí, FaME, UTB ve Zlíně
2011 - dosud - člen vědecké rady Ekonomické fakulty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2014 - dosud - garant oboru: N6208 Ekonomika a management, N6209 Systémové inženýrství a informatika, 6208T116 Průmyslové inženýrství
2016 - dosud - děkan, FaME, UTB ve Zlíně
2017 - dosud - Člen vědecké rady: Fakulty informatiky a managementu, Univerzity v Hradci Králové
2018 - Člen vědecké rady: Provozně-ekonomické fakulty, Česká zemědělská univerzita v Praze

2018 - Člen vědecké rady: Provozně-ekonomické fakulty, Mendelova univerzita v Brně

Fakulty a součásti

Zavřít