Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Ing. Lucie Macurová, Ph.D.

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
E-mail: macurova@utb.cz TEL: +420 576 032 510 Kancelář:
U2/508

Lucie Macurová se výzkumně zabývá zejména oblastí řízení a organizace výroby, metodami průmyslového inženýrství, logistiky, řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, řízení materiálových a informačních toků, a navazujících výrobních procesů. Výsledky své vědecké činnosti prezentuje na domácích a mezinárodních konferencích (celkem 27 příspěvků), nebo v domácích a zahraničních vědeckých časopisech. Podílela se na řešení inovačního voucheru „Inovace tvarovaných polypropylenových obalů pomocí inovací a stabilizace výrobních a podpůrných procesů“ ve společnosti greiner packaging Slušovice jako hlavní řešitelka, dále dvou OPVK projektů, dvou OPVVV projektů a jednoho interního grantového projektu UTB.


Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek 12:00-14.00

Životopis

Vzdělání

  • 2003-2007: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor: ekonomika a management, doktorské studium
  • 2006: Západočeská univerzita v Plzni, Distanční vzdělávání, tutor
  • 2004: Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum distančního vzdělávání, tutor
  • 2001-2003: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Průmyslové inženýrství, magisterské studium
  • 1998-2001: Vysoké učení technické v Brně (1.ledna 2001 zřízena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Fakulta managementu a ekonomiky, obor Marketing a management, bakalářské studium
  • 1994-1998: Střední průmyslová škola, Zlín, obor: management obchodu a služeb, maturita

Průběh zaměstnání

  • 3/2008-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, odborný asistent
  •  2006-2/2008: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, asistent

Fakulty a součásti

Zavřít