Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
profesor

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Ústav managementu a marketingu
E-mail: slany@utb.cz Mobil: +421 905 312 634 TEL: +420 576 032 263 Kancelář:
U2/306

Výuka

Konzultační hodiny

po domluvě na e-mailu

Životopis

Vzdělání

 • 2011: prezidentem Slovenské republiky jmenován profesorem
 • 2006: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity, Trnava, doc.
 • 1993:  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor pediatrie, CSc.
 • 1990: atestace II. st. z pediatrie, ILF  Praha
 • 1982: lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno,  obor pediatrie

Průběh zaměstnání

 • 2014 -  dosud: děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnave
 • 2008 – 2009: ředitel  Institutu zdravotnických studií  Univerzity T. Bati ve Zlíně
 • 2005 – 2008: děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
 • 1995 – 1999: proděkan ZSF OU pro zahraniční vztahy
 • 1993 – 1995: vedoucí Katedry klinických oborů ZSF OU
 • 2010 – 2014: primář Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava
 • 1991 – 2009: přednosta Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
 • 1996 – 1999: náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro léčebnou péči
 • 1982- dosud: lékař- pediatr

Členství v organizacích

 • člen výboru České pediatrické společnosti ČLS JEP (od roku 1992 dosud)
 • SIOP (International Society of Paediatric Oncology) od 1995
 • MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) od 1995
 • ESPID (European Society for Paediatric Infections Diseases) od 1995
 • Předseda pracovní skupiny ČPS JEP pro Etiku v pediatrii

Členství v orgánech

 • člen výboru České pediatrické společnosti ČLS JEP (od roku 1992 dosud)
 • SIOP (International Society of Paediatric Oncology) od 1995
 • MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) od 1995
 • ESPID (European Society for Paediatric Infections Diseases) od 1995
 • Předseda pracovní skupiny ČPS JEP pro Etiku v pediatrii

Fakulty a součásti

Zavřít