Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky
E-mail: popesko@utb.cz Mobil: +420 734 281 598 TEL: +420 576 032 504 Kancelář:
U2/233

Můj výzkum se zaměřuje na manažerské účetnictví a měření výkonnosti v různých kontextech. Speciálně se zaměřuji na kalkulační metody, rozpočtování a plánování a měření výkonnosti ve výrobních, servisních, hybridních nebo zdravotnických organizacích. Studuji také využití nástrojů manažerského účetnictví v kontextu post-socialistických ekonomik a behaviorálních aspektů manažerského účetnictví a měření výkonnosti.


Životopis

Vzdělání

  • 2019: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a management podniku, prof.
  • 2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a management podniku, doc.
  • 2001 - 2005: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a management, Ph.D.
  • 1996 - 2001: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a management, Ing.

Stáže a studijní pobyty

2021-2022: University of Essex, Essex Business School, visiting professor

2016 - dosud: Ton Duc Thang University, Vietnam, školitel

 

Průběh zaměstnání

2016 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí

2011 – 2015: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ředitel ústavu

2002 - 2011: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Akademický pracovník

Členství v organizacích

European Accounting Association

 

Členství v orgánech

Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta Obchodně-podnikatelská – člen vědecké rady

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky  - člen vědecké rady

Západočeská Univerzita, Ekonomická fakulta – člen vědecké rady

Vysoká škola podnikání a práva – člen vědecké rady

Fakulty a součásti

Zavřít