Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

Ústav ekonomie
E-mail: mikeska@utb.cz TEL: +420 576 032 412 Kancelář:
U2/302

Pracuji na pozici odborného asistenta na Fakultě managementu a ekonomiky, katedře ekonomiky. Dosud přednášené předměty: Makroekonomie, pokročilý kurz, Evropské integrační procesy.


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý od 8:00 do 10:00

Životopis

Vzdělání

 • 2007 - dosud: Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika. Studium ukončené disertační prací a státní závěrečnou zkouškou v únoru 2007. Akademický titul doktor (Ph.D.) udělený v oblasti ekonomiky a managementu
 • 2002 - 2004: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika. Studium ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou v květnu 2004. Akademický titul inženýr (Ing.) Udělený v oboru ekonomie a managementu
 • 1999 - 2002: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika. Studium ukončené obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou v květnu 2002. Akademický titul bakalář (Bc.) Udělený v oboru ekonomie a management

Stáže a studijní pobyty

 • Výzkumný pracovník na University of Pittsburgh - Stupendista programu Ruth Crawford Mitchell, University of Pittsburgh, srpen 2014 - leden 2015, Pittsburgh, Pennsylvánie, USA. Název výzkumného projektu: Model obnovy ekonomiky Pittsburghu

Průběh zaměstnání

 • 2005 - dosud, odborný asistent a výzkumný pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika. Pracuji na pozici vysokoškolského učitele na Fakultě managementu a ekonomiky, katedře ekonomiky. Dosud přednášené předměty: Makroekonomie pokročilý kurz, Evropské integrační procesy.
 • 2016 - 2017, obchodní ředitel, VINO HRUSKA, Blatnička, Česká republika. Pracovn í činnosti: změna obchodního paradigmatu, analýza ekonomické situace ve společnosti, změna organizační struktury, implementace procesního řízení, implementace nových prvků systémů ERP a IT, inovace produktů a produktových řad, inovace podnikové politiky a inovace klíčových vztahů s klienty.

Členství v organizacích

 • 2010 - 2014 člen Komise rady pro mezinárodní záležitosti Zlínského kraje, Zlínský kraj.
 • 2010 - 2014, člen Zastupitelstva statutárního města Zlína, město Zlín, okres Zlín, Česká republika.
 • 2010 - 2014, člen Zastupitelstva statutárního města Zlína, člen Finanční a ekonomické komise statutárního města Zlína.
 • 2010 - současnost, prezident IAESTE UTB Zlín, IAESTE UTB Zlín
 • 2007 - 2013, člen Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
 • 2007 - 2013, Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen Ekonomické komise Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

Fakulty a součásti

Zavřít