Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.

Ústav ekonomie
E-mail: kramolis@utb.cz Mobil: +420 576 032 428 TEL: +420 576 032 428 Kancelář:
U2/301

Jan Kramoliš (1979) získal magisterský diplom v oblasti marketingu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2004). Je držitelem doktorátu (2009), který získal na Fakultě managementu a ekonomky Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde aktuálně pracuje jako akademický pracovník.

Publikační činnost se primárně zaměřuje na oblast marketingu (marketingový nástroj product placement, design management ve spojení s marketingem). Vědecké články autora jsou indexovány v databázích Web of Science a SCOPUS. Jan Kramoliš je členem vědeckých výborů několika mezinárodních konferencí, dále také pravidelně přednáší na  zahraničních univerzitách.

Mezi uznávané a oblíbené teorie Jana Kramoliše patří především teorie 1P marketingu, marketingový komunikační koncept AIDA, přístup hodnocení vizuálního designu dle Occamovy břitvy, dále také S.M.A.R.T. z oblasti managementu  a  kvantitativní ukazatel mROI.

Vedle vědecké činnosti Jan Kramoliš od konci devadesátých let působí aktivně i ve firemní sféře, kde je jeho specializací B2B segment malých a středních firem v ČR a také na Slovensku. V rámci tvůrčí a poradenské činnosti se specilizuje na řešení v oblasti zavádění nových produktů, rebrandingu a digitálního marketingu. Pro firmy také konzultuje vhodné řešení,  tvoří marketingové analýzy a návrhy strategií v oblasti moderního marketingu a corporate identity designu.


Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 9:00-100

Životopis

Vzdělání

 • 2005 - 2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, doktorský studijní program Ekonomika a  management, obor Management a ekonomika
 • 2002 – 2004: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, magisterský studijní program Marketingové a sociální komunikace
 • 1999 – 2002:  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, bakalářský studijní program Marketingové a sociální komunikace

Stáže a studijní pobyty

 • 2010: Univesity of Genoa
 • 2011: The St. Clement of Ohrid University of Sofia
 • 2012: National Defence University of Warsaw
 • 2014: University of Kavala Institute of Technology Saint Lucas Kavala
 • 2015: European University Cyprus
 • 2016: University of Algarve
 • 2018: Technical University of Varna
 • 2018: Universidade de Aveiro

Členství v orgánech

 • Management Education: An International Journal - přidružený editor
 • Design Principles and Practices: An International Journal - pravidelný recenzent
 • E+M Ekonomie a Management - pravidelný recenzent
 • Social and Economic Revue -  člen redakční rady od 2017
 • Computer Media Publishing -  člen vědecké redakce nakladatelství od 2017
 • Conference on Marketing and Design: intersections and challenges - člen vědecké rady konference od 2018

Fakulty a součásti

Zavřít