Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Odborný asistent

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Ústav ekonomie
E-mail: mdamborsky@utb.cz TEL: +420 576 032 530 Kancelář:
U2/303

Ekonom.


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 14.00 - 16.00.

Životopis

Vzdělání

 • 2010, Ph.D., Národohospodářská fakulta, Vysoká škole ekonomická v Praze, studijní program: Hospodářská politika a správa, Disertační práce: Lokalizace podnikatelských aktivit
 • 2003, Ing., Ekonomicko-správní fakulta, Masarikova univerzita v Brně, studijní program: Hospodářská politika a správa, Diplomová práce: Státní služba v ČR

Stáže a studijní pobyty

 • 2006, Polská akademie věd ve Varšavě, Institut geografie a prostorového plánování, semestrální studijní pobyt v rámci Ph.D.
 • 2019, Univerzita v Las Palmas, Fakulta ekonomie a cestovního ruchu, Katedra ekonomie a obchodního managementu (Španělsko), Téma výuky: Přímé zahraniční investice, průmysl 4.0, behaviorální ekonomie
 • 2018, Univerzita v Mariboru, Filozofická fakulta, Katedra geografie (Slovinsko), Téma výuky: Ekonomická geografie, přímé zahraniční investice.
 • 2016, Univerzita v Kapošváru, Ekonomická fakulta (Maďarsko), Téma výuky: Behaviorální přístupy a rozhodování nadnárodních korporací.
 • 2013, 2014, Letní škola Jozefa Antala (Maďarsko), Téma přednášek: Přímé zahraniční investice.
 • 2013, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodářská fakulta, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje (Slovensko), Téma výuky: Lokalizace investic.
 • 2011, Universidad Nacional Del Chaco Austral (Argentina), Téma výuky: Hospodářská politika, ekonomická geografie Evropy.
 • 2011, Technická univerzita v Rize, Ekonomická fakulta, Katedra národního a regionální ekonomiky, (Lotyšsko), Téma výuky: Ekonomická geografie ČR a regionální rozvoj.
 • 2009, Univerzita v Ljubjani, Ekonomická fakulta a Fakulta dopravy, Katedra matematiky a operačního výzkumu (Slovinsko). Téma výuky: Role dopravy v lokalizaci investic.

Průběh zaměstnání

 • 2020 - dosud, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,
 • 2015 – 2020, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií,
 • 2007 - dosud, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, zkrácený pracovní úvazek
 • 2008-2011, , Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,
 • 2004 - 2008, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Samostatné oddělení strategického řízení.

Další publikace

 • Recenzované vědecká články s IF (WoS), 2x:
  Damborský, M., Wokoun, R., Krejčová, N. (2013): The Effectiveness of Industial Zones Support in the Czech Republic, Ekonomie a Management, roč. XVI, č. 4, str. 104 – 117,
  Damborský, M., Wokoun, R., (2010): Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR, Ekonomie a Management, roč. XIII, č. 2, str. 32 – 43, 2010.
 • Recenzované vědecké články ostatní, 8x:
  Damborský, M. (2018): Zhodnocení podnikatelských aktivit podniku v kontextu socioekonomického rozvoj státu a regionu – případová studie ŠKODA AUTO, a.s., Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. č. 2, str. 29 – 48,
  Damborský, M., Říhová, G., Rajtr, V. (2012): Regionální lokalizace automobilového průmyslu v České republice, Acta Oeconomica Pragensia, roč. 20, č. 2, str. 21 – 39,
  Damborský, M. Dobrá, S. „Regionální rozložení německých a rakouských přímých zahraničních investic v České republice s důrazem na zpracovatelský průmysl,“ Regionální studia, roč. V, č. 1, str. 17 – 30, 2011.
  Damborský, M., Novosák, J., Linhartová, I. (2010): Internacionalizace automobilového průmyslu v České republice, Regionální studia, roč. IV, č. 1, str. 2 – 28, 2010.
  Bogataj, M., Damborský, M., Vidučič, V. (2010): Pristupačnost kao čimbenik utjecaja na atraktivnost investiranja u pojedina EU područja, Suvremeni promet, roč. XXX, č. 1-6, str. 380 – 387,
  Damborský, M., Grill, M. (2009): Prostorové plánování v Dánsku – možná inspirace pro Českou republiku, Regionální studia, roč. III, č. 2, str. 31 – 49,
  Damborský, M. (2007): Možnost realizace konceptu prostorového plánování v České republice, Regionální studia, roč. I, č. 1, str. 45 – 47,
  Damborský, M. (2007): Regionální rozložení hrubého domácího produktu v České republice, Regionální studia, roč. I, č. 1, str. 42 – 45.
 • Monografie a kapitoly v monografii, 10x:
  Damborský, M. a kol. (2013): Regionální veřejná doprava v České republice, Brno, Česká republika: Pavel Křepela, str. 131
  Damborský, M. a kol. (2013): Obnovitelné zdroje energie v místním rozvoji, Brno, Česká republika: Pavel Křepela, str. 245.
  Wokoun, R. Tvrdoň, J., Damborský, M. a kol. (2010): Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj, Praha, Česká republika: Oeconomica, str. 245,
  Wokoun, R., Krejčová, N., Kouřilová, J., Damborský, M., Pělucha, M. (2012): Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, str. 123.
  Damborský, M. (2008): Důsledky vstupu České republiky do EU na prostorovou ekonomiku, In: Ekonomika v prostoru – svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Praha, Česká republika: Linde Praha, str. 97 – 100.
  Damborský, M. (2008): Ekonomika – svět, OECD, Evropa, střední Evropa, In: Ekonomika v prostoru – svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Praha, Česká republika: Linde Praha, str. 11 – 25.
  Damborský, M. (2008):Ekonomie, In: Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování, Praha, Linde Praha, str. 44 – 53.
  Damborský, M. (2008): Prostorový rozvoj, In: Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika,: teorie, strategie a programování, Praha, Linde Praha, str. 11 – 20.
  Damborský, M. (2007): Lokalizace ekonomických aktivit, In: Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi, Plzeň, Česká republika: Západočeská univerzita v Plzni, str. 21 – 34.
  Damborský, M. (2006): Nástroje regionální politiky v teoriích regionálního rozvoje, In: Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Praha, Česká republika: Linde Praha, str. 21 – 28.
 • Příspěvky v recenzovaných vědeckých sbornících z vědeckých konferenci, 16x:
  Damborský, M. (2017): Investiční atraktivnost regionů a její podpora, In Region v rozvoji společnosti 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2017, s. 147—157,
  Konečný, O., Ševčík, M., Damborský, M. (2017): Malá obec jako pól rozvoje: odraz průmyslové zóny v Kvasinách v regionu, In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 155—162,
  Damborský, M., Konečný, O. (2017): Trendy v oblasti realizace přímých zahraničních investic a regionalizace investiční podpory, In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 126—132,
  Svatošová, V., Damborský, M., Svobodová, Z. (2016): Regional Importance of Selected Company, In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 918—930,
  Damborský, M.,Ševčík, M. a kol. (2016): Role přímých zahraničních investic v národním hospodářství České republiky. In Region v rozvoji společnosti 2016: sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 161–172.
  Damborský, M. (2016): The Role of Foreign Direct Investment in the Economy of the Czech Republic, In 6th Winter Seminar of Regional Science,. Bratislava: EKONOM, 2016,
  Damborský, M., Tvrdoň, J. (2016): Vliv lokalizace významného investora na místní ekonomický rozvoj, In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2016,
  Hornychová, T., Damborský, M. (2014): Investment Incentives and Relocation Tendencies of Large Enterprises in the Czech Republic, In 10th International Academic Conference, Vienna, 2014.
  Hornychová, T., Damborský, M. (2013): The impact of Large Enterprises on the Economy of the Czech Republic, In 9th International Academic Conference, Bergen, 2013.
  Hornychová, T., Damborský, M., Kouřilová, J., Krejčová, N. (2013): Socioeconomic development of regions and regional centers of the Czech Republic, In 6th International Academic Conference, Bergen,
  Damborský, M., Říhová, G. (2009): Investment attractiveness of the Czech Republic regions in a period of economic crisis, In 3rd Central European Conference in Regional Science, Košice,
  Damborský, M. (2007): Location and Spatial Development, In 2nd Central European Conference in Regional Science, Nový Smokovec,
  Damborský, M. (2006) Prostorový rozvoj a prostorové plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace, In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Lednice,
  Damborský, M. (2006): Vztah regionálního rozvoje k ekonomii, In Sborník ze závěrečného semináře k metodám regionálního rozvoje, Velké Bílovice,
  Damborský, M. (2006): Vztahy regionální politiky, územního plánování, regionálního, územního a prostorového rozvoje, v Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace, Praha,
  Damborský, M. (2005): Veřejná politika k brownfields, In České podnikatelství v evropském prostoru 2005 se zaměřením na revitalizaci brownfields (neprůmyslových deprimujících zón), Liberec.

Fakulty a součásti

Zavřít