Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Ředitel ústavu

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Ústav tělesné výchovy
E-mail: melicharek@utb.cz Mobil: +420 606 777 218 TEL: +420 576 035 042 Kancelář:
U5/115

Předměty: volejbal, stolní tenis, sálová kopaná, florbal, basketbal.


Výuka

Konzultační hodiny

po+út 8,00-9,00

Životopis

Vzdělání

 • 2019 doposud UTB ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, ředitel ÚTV.
 • 2009 Ukončení disertační práce na UK FTVŠ v Bratislavě. (PhD.).
 • 1992 – 1997 odborný asistent na VUT Brno, detašované pracoviště ve Zlíně KTV,
 • 1986 – 1991 učitel 7.základní školy ve Zlíně.
 • 1981-1986 UJEP v Brně, obor tělesná výchova – biologie  TV-Bi. (Mgr.).
 • 1979-1981 Základní vojenská služba  ASVS Dukla Liberec.
 • Střední zemědělská technická škola (SZTŠ-OV) – obor veterinární 1975 – 1979.

Stáže a studijní pobyty

 • 1991-1992 Profesionální smlouva volejbal Španělsko "CAJA SORIA".

Průběh zaměstnání

 • 2019 doposud UTB ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, ředitel ÚTV.
 • 1992 – 1997 odborný asistent na VUT Brno, detašované pracoviště ve Zlíně KTV,
 • Ukončení disertační práce 2009 na FTVŠ v Bratislavě
 • Spoluautor „TRILOBIT“ – multifunkční lokomoční pomůcka pro handicapované.
 • Autor vrhací židle pro handicapované atlety (vrh koulí, hod oštěpem, kuželkou, diskem apod.).

Členství v organizacích

 • OVS a KVS (Okresní a krajský volejbalový svaz) Zlín.
 • Česká asociace univerzitního sportu výkonný výbor (VV ČAUS), akademická reprezentace ČR  a předseda volejbalové komise.

 

Členství v orgánech

 • člen AS UTB ve Zlíně od 2019
 • člen LK AS UTB ve Zlíně od 2019
 • člen AS FaME
 • člen RSP FaME

Další publikace

Seznam literatury podle šablony ČSN ISO 690

Článek ve sborníku

[1]MELICHÁREK, Zdeněk. Metodologie a praktické zkušenosti zavedení pohybového programu do časového harmonogramu psychotických klientů.. In 31. konference sociální psychiatrie. 2010,

(Jrec) Článek v českém recenzovaném časopise

[2]DOLEJŠOVÁ, Miroslava, MELICHÁREK, Zdeněk, KUBALČÍKOVÁ, Marcela. Plavecká úroveň studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2002 – 2013. Studia Sportiva, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 36-45. ISSN 1802-7679.

Průmyslový vzor

[3]MELICHÁREK, Zdeněk, ŠKOLA, Jan. In-line roller sledge. 2010,

[4]MELICHÁREK, Zdeněk, ŠKOLA, Jan. Ice hockey sledge. 2010,

[5]MELICHÁREK, Zdeněk, ŠKOLA, Jan. Monoski. 2010,

[6]MELICHÁREK, Zdeněk, ČECHMÁNEK, Lukáš. Volnočasové aktivity handicap – varianta 1. 2013,

[7]MELICHÁREK, Zdeněk, ČECHMÁNEK, Lukáš. Volnočasové aktivity handicap – varianta 2. 2013,

[8]MELICHÁREK, Zdeněk, ČECHMÁNEK, Lukáš. Volnočasové aktivity handicap – varianta 3. 2013,

[9]MELICHÁREK, Zdeněk, ČECHMÁNEK, Lukáš. Volnočasové aktivity handicap – varianta 4. 2013,

[10]MELICHÁREK, Zdeněk, DVOŘÁK, Zdeněk, NOVOTNÝ, Petr, HOLUBÁŘ, Radek, TÓTH, Dávid. Pomůcky pro zdravotně postižené, Tělocvičné a sportovní vybavení, výstroj a přístroje. 2016,

[11]MELICHÁREK, Zdeněk. Pomůcky pro zdravotně postižené, Tělocvičné a sportovní vybavení, výstroj a přístroje. 2017,

[12]MELICHÁREK, Zdeněk, ŠKOLA, Jan. Active wheelchair. 2010,

[13]MELICHÁREK, Zdeněk, ČECHMÁNEK, Lukáš. Devices for disabled persons. 2012,

[14]MELICHÁREK, Zdeněk, ŠKOLA, Jan. Handbike. 2010,

Fakulty a součásti

Zavřít