Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Centrum pro sportovní reprezentanty UTB ve Zlíně

 

O co jde?

Nadějní, úspěšní a výkonní sportovci z řad našich studentů si podle nás zaslouží adekvátní podporu a rozvoj svých dovedností. Skloubení náročného studia a vrcholového sportu je však často pro mnohé z nich nedosažitelným snem. Chceme, aby se situace změnila – aby ti, kteří jsou ve svých aktivitách mimořádně úspěšní, dosahují excelentních výkonů a zvyšují tak prestiž nejen sobě, ale i své alma mater, dokázali adekvátně kombinovat svou přípravu a sportovní výkony i se studiem a jeho povinnostmi. I proto jsme se od roku 2019 realizátory projektu „Centrum pro sportovní reprezentanty UTB ve Zlíně“, jehož cílem je právě nastavení takových podmínek na naší univerzitě, aby všichni nadějní a úspěšní sportovci a zároveň studenti našich fakult mohli nejenom studovat, ale zároveň i univerzitu reprezentovat na významných sportovních soutěžích – mezi ty přitom každoročně patří univerziády, České akademické hry, olympiády, mistrovství světa, Evropy či ČR aj.

Jaký je cíl?

Nejen položení základů Centra pro sportovní reprezentanty z řad studentů UTB ve Zlíně coby místa poskytujícího kvalitní a systematickou péči o studenty-sportovce, ale také navýšení počtu samotných sportujících studentů vynikajících ve svých oblastech sportu svým výkony a talentem a dlouhodobé vychovávání specializovaných sportovních trenérů, metodiků a dalších expertů v příslušných sportovních oblastech. Ti se přitom mohou rekrutovat ze samotných studentů-sportovců po zdárném ukončení vysokoškolského studia a pokračovat ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním centrem.

Klíčové aktivity

Pro dosáhnutí cílů projektu jsou klíčové aktivity a jejich naplňování zcela zásadní. V rámci realizace půjde zejména o tyto dílčí aktivity:

Studijní a sportovní péče o studenty-sportovce: Koordinátor centra a asistenti budou zajišťovat podmínky pro realizaci individuálních studijních plánů studentů-sportovců, a to s ohledem na jejich sportovní aktivity. Koordinátor bude plnit povinnosti v oblasti řídící a hodnotící činnosti, a také v oblasti spolupráce s Vysokoškolským sportovním centrem. Asistenti budou následně zajišťovat podporu studentům-sportovcům z hlediska jejich studijních povinností, komunikovat s vyučujícími, vhodně nastavovat individuální studijní plán apod. Koordinátor bude mj. zprostředkovávat uzavření spolupráce s trenéry studentů-sportovců, čímž bude díky většímu prostoru i motivaci trenérů věnovat se vybraným studentům-sportovcům zajištěn rozvoj po sportovní stránce.

Program benefitů pro studenty-sportovce: Zásadním krokem bude identifikace těch nejpotřebnějších benefitů ze strany studentů-sportovců, dále pak sestavení nabídky těchto benefitů. Může jít o příspěvek na ubytování na kolejích UTB, dotaci stravy v menzách, regenerační a rehabilitační služby, specializovaná lékařská vyšetření, vzdělávací kurzy pro zvýšení efektivity studia, zajištění speciálních výživových plánů či poradenství, získání trenérských licencí apod. Vzhledem k častým problémům s financováním četných sportovních aktivit studentů bude jedním z důležitých benefitů dostatečná podpora studentů pro to, aby byli schopni hradit finanční náklady spojené s vysoce kvalitní a specializovanou sportovní přípravou či účastí na soutěžích. Nechceme, aby byli talentovaní studenti-sportovci nuceni ve svém volném čase vyhledávat brigády pro zisk dostatečných finančních prostředků pro pokrytí nákladů na své sportovní aktivity.

Důležité dokumenty

Prezentační leták projektu (PDF)

Příběhy všech našich sportovců a jejich úspěchů nezapomeňte sledovat na našem Facebooku!

Fakulty a součásti

Zavřít