UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

O ústavu

Mottem ústavu je: „Vyjdi ze svého stínu a rozdej se druhým pro blaho své firmy a zákazníka.“ Představujeme vám moderní ústav, orientující se na vysoce aktuální kombinaci – projektování a řízení průmyslových firem. Vhodnými metodami kombinujeme technologickou a manažerskou stránku procesních a průmyslových řešení pro nastavování, zlepšování a inovace výrobních a administrativních procesů. V rámci bakalářského studijního oboru Řízení výroby a kvality připravujeme odborníky znalé klíčových metod pro plánování a řízení výroby, zlepšování procesů.

Navazující magisterský studijní obor Průmyslové inženýrství otevírá studentům nové obzory v oblasti modelování a simulace výrobních procesů, pokročilých digitálních výrobních technologií, řízení kvality, týmové práce, inovací a zejména v posledních letech i v konceptu INDUSTRY 4.0. Oba studijní obory přinášejí každým rokem průmyslovým firmám kreativní a inovativně zdatné studenty, kteří již v průběhu studia poskytují své znalosti a sbírají praktické zkušenosti přímo na projektech v průmyslových firmách po celé České republice.

Zavřít

Fakulty a součásti