Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zvyšování kvalifikace

Kurzy

Náš kolega Ing. David Homola se v srpnu 2018 zúčastnil semináře Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z pořádaného společností 1. VOX a.s. v Praze (Česká republika)

Náš kolega Ing. David Homola se v březnu 2018 zúčastnil semináře IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky pořádaného Institutem Certifikace Účetních, a.s. v Praze (Česká republika)

Náš kolega Ing. David Homola se v březnu 2018 zúčastnil semináře IFRS 16 Leasingy pořádaného Institutem Certifikace Účetních, a.s. v Praze (Česká republika)

Celkem 6 našich kolegyň se v roce 2014 zúčastnilo 14denního pobytového kurzu na Edwards language school v Londýně (Velká Británie) v rámci projektu Komplexní projekt završení etapy inovací studijních programů zapojením odborníků z praxe a ze zahraničí a zvýšením jazykových a ICT kompetencí

Fakulty a součásti

Zavřít