Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní akce na kterých se podílíme

Microeconomics of Competitiveness – Zajímavou variantou odborného studia v angličtině je kurz „Microeconomics of Competitiveness“, jež byl vyvinut na Harvardu profesorem Porterem a jeho kolegy, která je od roku 2006 pravidelnou součástí studia. Tento kurz je v současnosti využíván na univerzitách po celém světě. Zabývá se rozhodujícími faktory konkurenceschopnosti z mikroekonomické perspektivy, což je často chybějící element v tradičních kurzech. Nejedná se jen o vzdělávací nástroj, ale i o možnost, aby univerzity lépe ovlivňovaly a podporovaly ekonomický rozvoj země a regionu. Kurz je vyučován prostřednictvím řady případových studií. Participující univerzity jsou součástí sítě přidružených škol a mohou tak velmi snadno spolupracovat na společných projektech.

Dlouhodobá spolupráce s institutem CFA Society Czech Republic (člen CFA Institute Global Network of Societies), která se spolupodílí na soutěži CFA RC, a sponzoruje našim studentům cestovné a výlohy se soutěží spojenou, pořádá webináře. V AR 2017/2018 studenti mohli využít v omezené době taktéž Bloomberg Terminal. -> V AR 2017/2018 úspěšně dokončeno přijetí do „Programu partnerství s univeritami“ CFA Institutu (University Affiliation Program (UAP)), prostřednictvím kterého zúčastněné univerzity ve světě ve spolupráci s CFA Institutem usilují o podporu vzdělávání a rozvoj investičních profesionálů. (Nově je také naše Univerzita na prestižním listu univerzit na webových stránkách Institutu CFA https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation, konkrétně https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation#f:_99DF75D5-FDB5-4414-BBD9-D793CAD18210=[Czech%20Republic].

Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi – FaME pravidelně organizuje mezinárodní konference a semináře, na kterých se setkávají odborníci z celého světa. Nejznámější je konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, které se tradičně účastní na 200 účastníků z celého světa a která se organizuje každé dva roky, jak na půdě UTB ve Zlíně, tak na Ton Duc Thang University ve Vietnamu. Sborníky příspěvků z těchto konferencí jsou pravidelně citovány v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web of Science. Více najdete na http://ufu.utb.cz/konference/

Naši zahraniční spolupracovníci

doc. Dávid Gábor Kiss (Dr. habil. Kiss Gábor Dávid, PhD, z Institute of Finance and International Economic Relations Division of Finance (Hungary, University of Szeged) spolupracuje na vědecko-výzkumné činnosti ústavu v oblasti závislostí na finančních trzích). Pravidelně jezdí k nám na konferenci s aktivní účastí a přednáší v rámci International Week na UTB ve Zlíně

Assoc. prof. Bruce Dehning, PhD – Argyros School of Economics, Chapman University, Bruce Dehning spolupracuje dlouhodobě s Ústavem financí a účetnictví v oblasti výuky (semestrální výuka podporovaná Fulbrightovou nadací, výuka v projektu pro nadané studenty), působí zde jako školitel v doktorském studijním programu Finance realizovaném na FaME a intenzivně spolupracuje na vědecko-výzkumné činnosti ústavu v oblasti výkonnosti podniků, predikčního modelování a vztahů daní a trhu práce. Přednáší na mezinárodních konferencích organizovaných FaME.

Pham Ha, PhD – Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam, Pham Ha působí jako konzultant v doktorském studijním programu Finance realizovaném na FaME a intenzivně spolupracuje na vědecko-výzkumné činnosti ústavu v oblasti finančních trhů, predikčního modelování a podnikové praxe.

Prof. Kishor Goswami, PhD – Professor of Economics, Department of Humanities & Social Sciences, Coordinating Warden, Hall Management Centre (HMC) Indian Institute of Technology Kharagpur ,West Bengal; India, Kishor Goswami participuje na vědecko-výzkumné činnosti Ústavu financí a účetnictví v oblasti měření a řízení výkonnosti podniků, navštěvuje a přednáší na mezinárodních konferencích organizovaných FaME.

Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

FaME pravidelně organizuje mezinárodní konference a semináře, na kterých se setkávají odborníci z celého světa. Nejznámější je konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, které se tradičně účastní na 200 účastníků z celého světa a která se organizuje každé dva roky, jak na půdě UTB ve Zlíně, tak na Ton Duc Thang University ve Vietnamu. Sborníky příspěvků z těchto konferencí jsou pravidelně citovány v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web of Science.

Více najdete na http://ufu.utb.cz/konference/

Fakulty a součásti

Zavřít