Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Co ještě děláme

V rámci našeho ústavu provozujeme již 10 let Studentskou účetní a daňovou kancelář, kde se studenti mohou seznámit se s tím, jak prakticky zpracovat účetnictví, daňovou evidenci, mzdy nebo daňová přiznání fyzických a právnických osob přímo na reálných problémech klientů kanceláře. Studentská kancelář nabízí pomoc v řešení účetních a daňových případů jak studentům všech fakult, tak zaměstnancům UTB i veřejnosti. Za minulé tři roky se na ni obrátilo téměř 1400 klientů.

Další zajímavou možnost pro studenty prohloubit si teoretické znalosti a zapojit se do řešení praktických úloh v oblasti podnikových financí, peněžních a kapitálových trhů, investic a oceňování je naše Finanční laboratoř. Ve finanční laboratoři si studenti ověří a rozvinou získané teoretické poznatky z uvedených oblastí finančního řízení prostřednictvím řešení zadání z praxe a s využitím podkladů a materiálů CFA Institutu. Získané poznatky budou moci studenti využít rovněž při přípravě na zkoušky CFA® (Chartered Financial Analyst), i pokud se budou účastnit soutěže CFA studentských týmů.

Velmi zajímavou variantou odborného studia v angličtině, kterou jsme pro naše studenty připravili je kurz Firms and Competitiveness. Tento kurz byl vyvinut na Harvardu profesorem Porterem a jeho kolegy, a byl v akademickém roce 2006/2007 poprvé exkluzivně nabídnut studentům magisterského studia a od té doby je již pravidelnou součástí studia. Tento kurz je v současnosti realizován na více než stovce prestižních univerzit po celém světě. Zabývá se rozhodujícími faktory konkurenceschopnosti z mikroekonomické perspektivy, což je často chybějící element v tradičních kurzech. Nejedná se jen o vzdělávací nástroj, ale i o možnost, aby univerzity lépe ovlivňovaly a podporovaly ekonomický rozvoj země a regionu. Kurz je vyučován prostřednictvím řady případových studií. Participující univerzity jsou součástí sítě přidružených škol a mohou tak velmi snadno spolupracovat na společných projektech. Během posledních let tímto kurzem prošlo několik stovek českých a zahraničních studentů.

Pod patronátem ÚFÚ a s garancí prof. Pavelkové je realizován projekt Nadaní studenti. Projekt je určen studentům magisterského studia, od roku 2018 je nabízen i ve stupni bakalářském. Během 10 let jeho existence dostalo příležitost prohloubit své znalosti a dovednosti získané studiem celkem 190 studentů. Ve spolupráci s partnery projektu, mezi které se řadí společnosti ze širokého spektra podnikání a instituce státní správy, absolvují studenti stáž a pracují na projektech dle konkrétního zadání. Souběžně s praktickou částí navštěvují speciální přednášky v jazyce českém a anglickém, které jsou vedeny předními manažery firem. Interaktivní výuku doplňují exkurze.
Završením jednoletého cyklu projektu jsou obhajoby, na nichž účastníci projektu prezentují výsledky své práce za účasti zástupců partnerských organizací. Symbolickou tečkou za projektem Nadaní studenti je pak předání certifikátu o jeho absolvování při promoci.

Fakulty a součásti

Zavřít