Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zvyšování kvalifikace

Konference a semináře

14. února 2020 se Ing. Blanka Jarolímová zúčastnila odborného semináře pořádaného Svazem průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím ve spolupráci s Komorou daňových poradců a Vysokou školou ekonomickou v Praze, který se věnoval problematice převodových cen. Záštitu nad seminářem převzala ministryně financí JUDr. Schillerová.

23. 10. 2019 se Ing. Blanka Kameníková, Ph.D, a Ing. Radka Daňová zúčastnily konference Cashless Future, která se konala pod záštitou mediálního domu Economia a Hospodářských novin v prostorách České národní banky. Hlavními tématy 6. ročníku byly nejnovější trendy v oblasti ID & Security a Open Payment Market.

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. se 10.10.2019 zúčastnila kurzu „Finanční kontrola ve veřejné správě“, který pořádal Český a moravský účetní dvůr, novinky z oblasti finanční kontroly přednášela Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. z Centrální harmonizační jednotky MF ČR.

V době od 19. – 20. září 2019 se ing. Blanka Jarolímová zúčastnila konference 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, která se konala v Řecku – Kalamatě na University of Peloponnese Kalamata. Konferenci navštěvují účastníci z více než 40 zemí světa a přitahuje zajímavou kombinaci akademických vědců, odborníků z praxe a jednotlivců, kteří se zabývají různými aspekty výuky a výzkumu v oblasti inovací a podnikání.

Prof. Drahomíra Pavelková se zúčastnila 22. globální konference „Strategic Clusters for Sustainable Growth: New Trends and Practices“ v Antverpách v Belgii ve dnech 7.-10. října 2019. Tuto konferenci každoročně organizuje The Competitive Institute (TCI) a setkává se zde řada významných ekonomů z celého světa. Na tomto ročníku proběhla řada přednášek, vystoupili zde známí ekonomové jako např. Christian Ketels, blízký spolupracovník prof. Michaela Portera, či Richard Baldwin, profesor z International Economics at the Graduate Institutev Ženevě, ekonomický poradce bývalého prezidenta George Bushe. Prof. Pavelková na konferenci vystoupila s příspěvkem týkajícím se aglomeračních efektů a dopadů fungování klastrových organizací na finanční výkonnost firem zapojených do aktivit klastru.

Konference

Konference

V srpnu 2018 se náš kolega Ing. David Homola zúčastnil školení Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z aby své znalosti mohl ještě lépe předávat studentům předmětů, jako jsou Mezinárodní účetní standardy či International Accounting Standards.

V říjnu 2017 se náš kolega Ing. David Homola zúčastnila mezinárodní doktorandské konference realizované Kaunas University of Technology, School of Economics and Business v Kaunasu (Litva), kde taktéž vystoupil s prezentací svého příspěvku.

V září 2017 se naše kolegyně Prof. Pavelková a doc. Knápková zúčastnily International Conference on Finance and Economics, kterou FaME UTB organizovala společně s vietnamskou Ton Duc Tang University. Prof. Pavelková byla chairwoman celé konference, které se zúčastnila řada odborníků z celého světa z oblasti financí a ekonomiky. Čas na naší partnerské univerzitě byl využit i k výuce a ke konzultacím se studenty v doktorských studijních programech. Obě se aktivně zúčastnily i Job Fairu, jehož cílem bylo přilákat další studenty ke studiu na UTB. Rovněž se společně s rektorem UTB prof. Petrem Sáhou zúčastnili slavnostního přijetí studentů UTB do 1. ročníku doktorských studijních programů a následné oslavy 20. let partnerské Ton Duc Thang univerzity. Na závěr pobytu se prof. Pavelková a doc. Knápková setkaly s úspěšnými absolventy doktorských studijních programů na UTB, kteří aktuálně zastávají významné akademické funkce na vietnamských univerzitách.

V prosinci 2016 se náš kolegyně Ing. Jana Vychytilová, Ph.D. zúčastnila mezinárodní automobilové konference a exhibice Valencii (Španělsko), kde taktéž vystoupila s prezentací příspěvku.

Fakulty a součásti

Zavřít