Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Spolupráce s praxí

Zážitkový den Ústavu financí a účetnictví

Dne 2.a 3.5.2019 proběhl na Ústavu financí a účetnictví zážitkový den s Financemi pro středoškoláky, konkrétně pro studenty Obchodní akademie Zlín. Program byl opravdu bohatý. Studenti si mohli nejprve vyslechnout zajímavou přednášku s diskusí na téma Finanční svoboda, jelikož “trh investičních příležitostí je neustále se měnící džungle a lovit tam je opravdový adrenalin”, jak zaznělo hned v úvodu této přednášky. Dále je čekala zážitková hra s názvem: “Pevnost FaME aneb jak překonat nástrahy úřadů a založit si svou firmu” a po dobrém obědě komentovaná prohlídka knihovny UTB a budovy rektorátu. Dle spokojených tváří studentů i organizátorů se zážitkový den s Financemi opravdu vydařil a těšíme se na další zopakování.
Zážitkový den

Zážitkový den

Spolupráce s Institutem certifikace účetních

Absolventi bakalářských studijních programů Účetnictví a daně a Management a ekonomika, kteří si chtějí rozšířit profesní kvalifikaci o certifikaci účetních dovedností, si mohou nechat uznat vybrané zkoušky v rámci certifikace účetních. Institut certifikace účetních, a.s. na základě žádosti FaME uznal následující zkoušky v rámci dalšího profesního vzdělávání certifikovaných účetních:
V oboru Účetnictví a daně jsou Institutem certifikace účetních absolventům uznány zkoušky „Účetnictví – principy a techniky“ a „Manažerská ekonomika“ a v oboru Management a ekonomika je uznán předmět „Manažerská ekonomika.“
Podle pravidel certifikace lze požádat o uznání zkoušky ve lhůtě maximálně pěti let od ukončení studia na FaME.
Více informací o certifikaci naleznete na stránkách ICU: www.icu-praha.cz, případně na Ústavu financí a účetnictví.

Dlouhodobá spolupráce s významnými společnostmi

SAB Finance, a.s. a Trinity Bank

Dlouhodobí partneři Ústavu financí a účetnictví, studenti oboru Finance se každoročně účastní exkurze v rámci předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví a absolvují přednášku věnovanou praktickým zkušenostem firmy s působením na peněžních a kapitálových trzích. Studentům se věnuje předseda představenstva Ing. Radomír Lapčík, LLM, který rovněž přednáší i ve výuce na fakultě. Ve firmě řada studentů pracuje na svých seminárních, bakalářských a diplomových pracích, absolvují praxe, řada absolventů pracuje v této společnosti.
TB každoročně finančně oceňuje kvalitní diplomovou práci studentů oboru Finance.
TB a SAB jsou partneři projektu Nadaní studenti. Zástupci společností pravidelně přednášejí v rámci výuky. SAB tento projekt i významně finančně podporuje.

Continental Barum, s.r.o.

Dlouhodobý partner Ústavu financí a účetnictví, studenti oboru Finance se každoročně účastní exkurze do podniku v rámci předmětu Finance podniku, kde si prohlédnou výrobu a absolvují přednášku věnovanou praktickým zkušenostem firmy s řízením financí, výkonnosti firmy a controllingem. Studentům se věnují finanční ředitel společnosti, vedoucí controllingového oddělení i zástupci personálního oddělení. Ing. Jan Černošek každoročně přednáší i přímo ve výuce na fakultě. Ve firmě řada studentů pracuje na svých seminárních, bakalářských a diplomových pracích, absolvují praxe, někteří nastupují jako absolventi i do zaměstnání.
Continental Barum je partnerem projektu Nadaní studenti. Jednatel firmy Ing. Libor Láznička, Ph.D. pravidelně přednáší v rámci výuky i na konferencích pořádaných ústavem.

Kovárna VIVA, a.s.

Dlouhodobý partner Ústavu financí a účetnictví, nabízející studentům stáže, praxe, zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací. V managementu firmy pracují absolventi oboru Finance.
Kovárna VIVA je dlouhodobým partnerem projektu Nadaní studenti.

Slovácké strojírny, a.s.

Dlouhodobý partner Ústavu financí a účetnictví. Ve firmě řada studentů pracuje na svých seminárních, bakalářských a diplomových pracích, absolvují praxe.
Slovácké strojírny každoročně oceňují kvalitní diplomovou a bakalářskou práci.
Slovácké strojírny jsou dlouhodobým partnerem projektu Nadaní studenti. Generální ředitel firmy Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. pravidelně přednáší v rámci výuky i na konferencích pořádaných ústavem.

UniCredit Bank

Dlouhodobý partner Ústavu financí a účetnictví, zástupci banky přednášejí v rámci předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví. Ve firmě řada studentů pracuje na svých seminárních, bakalářských a diplomových pracích, absolvují praxe, někteří nastupují jako absolventi i do zaměstnání.
UniCredit Bank je dlouhodobým partnerem projektu Nadaní studenti.

Komerční banka, a.s.

Nabízí studentům možnost exkurzí, studenti se jich účastní v rámci předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví. Komerční banka je partnerem projektu Nadaní studenti. Ředitel Ing. Zdeněk Semela přednáší v rámci výuky.

ČSOB, a.s.

Nabízí studentům možnost exkurzí, studenti se jich účastní v rámci předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví. Zástupci banky přednášejí ve výuce a konzultují bakalářské a diplomové práce. Studenti mohou v bance absolvovat stáž, praxi nebo brigádu, pro absolventy banka nabízí zajímavé trainee programy.

Národní klastrová asociace

ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Ústavu financí a účetnictví (FAME) uspořádala 4. října 2017 ve Zlíně Den klastrů ve Zlínském kraji jako své již čtvrté zastavení po krajích ČR. Cílem akce bylo seznámit širší veřejnost, média, politiky a všechny krajské klastrové stakeholdery, k nimž patří firmy, univerzity, školy, inovační a regionální rozvojová infrastruktura s činností a úspěchy klastrových organizací v jejich kraji a v celé republice. Záštitu nad akcí převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. Podrobnější informace z celé akce včetně bohaté dokumentace naleznete na webu http://nca.cz/cs/nca/den-klastru-ve-zlinskem-kraji-2017. PROGRAM akce a všechny naleznete zde: http://nca.cz/cs/nca/den-klastru-ve-zlinskem-kraji-2017.
REPORTÁŽ Televize TVS (od min 2:20) naleznete zde: http://www.televizetvs.cz/tvs-zlinsky-kraj-6-10-2017.
REPORTÁŽ TV Zlín naleznete zde: http://www.zlin.eu/tv-zlin-reportaze-den-klastru-ve-zlinskem-kraji-aktuality-3922.html.
Průvodce Dnem klastrů ve Zlínském kraji, naleznete zde: http://nca.cz/cs/nca/den-klastru-ve-zlinskem-kraji-2017

Fakulty a součásti

Zavřít