Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zvyšování kvalifikace

Erasmy a mobility

Na přelomu dubna a května 2019 se Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. zúčastnila zahraniční mobility v rámci programu Erasmus + na Business School San Sebastian (Španělsko) na University of the Basque Country, kde studentům přednášela téma zaměřené na účetní principy.

Prof. Drahomíra Pavelková strávila půl roku na vědecké stáži na University of Vienna v Rakousku (duben-červen a září až listopad 2019). Byla to příležitost poznat a spolupracovat s vědeckým týmem prof. Michaely Trippl v oblasti klastrů, klastrové politiky a dopadů na regionální rozvoj, zúčastnit se přednášek pro studenty doktorského a magisterského studia v oblasti financí, poznat život a kulturu jiné univerzity. Vídeňská univerzita je největší univerzitou v německy mluvících zemích, má 15 fakult, 5 výzkumných center a studuje zde více než 90 tis. studentů. V rámci tohoto pobytu navštívili vídeňskou univerzitu i kolegové z ústavu z financí a účetnictví. Další výzkumná činnost naváže na zkušenosti i kontakty získané v průběhu stáže.

Vídeň

Vídeň

Na přelomu dubna a května 2019 se Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. zúčastnila zahraniční mobility v rámci programu Erasmus + na Business School San Sebastian (Španělsko) na University of the Basque Country, kde studentům přednášela téma zaměřené na účetní principy.

V květnu 2018 se náš kolega Ing. David Homola zúčastnil International Week na univerzitě ISCAP Porto (Portugalsko) v rámci projektu Erasmus+, kde přednášel portugalským studentům na téma Daňový systém České republiky.

V roce 2016 se naše kolegyně Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. a Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. zúčastnily International Weeku pořádaného Lithuania, International School of Law and Business, International Relations and Project Management Centre ve Vilniusu (Litva), kde přednesly přednášky na témata The role of accounting a Accrual Principle of Public sector accounting.

Fakulty a součásti

Zavřít