Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Vyučované předměty

V rámci našeho ústavu můžete studovat následující studijní programy a obory:

Bakalářské studium
Účetnictví a daně
Finance a finanční technologie

Magisterské studium
Studijní Program Finance
Specializace:
Finance podniku
Finanční kontrola
Finanční trhy a technologie

Všechny studijní programy jsou vyučovány v prezenční i kombinované formě. Lze je také studovat v anglickém jazyce

Předměty bakalářských studijních programů na FaME

 • Accouting in English
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Bankovnictví a pojišťovnictví I
 • Corporate Finance
 • Daně
 • Daně I
 • Daně II
 • Daně a účetnictví v praxi
 • Daňové a účetní právo
 • Daně individuálního podnikatele
 • Ekonomika veřejné správy
 • Finanční trhy
 • Finanční trhy a bankovnictví
 • Finanční Laboratoř
 • Financial Markets
 • Finanční účetnictví I
 • Finanční účetnictví II
 • Financování veřejného sektoru
 • Mzdové účetnictví
 • Podnikové finance
 • Ekonomika a účetnictví neziskového sektoru
 • Účetní a daňová kancelář
 • Účetní a daňové SW
 • Veřejné finance
 • The basics of Accounting
 • Základy financí
 • Základy účetnictví
 • Základy mezinárodního účetnictví

Předměty magisterských studijních programů na FaME

 • Advanced Decision Making
 • Audit
 • Bankovnictví a pojišťovnictví II
 • Banking and Insurance II
 • Corporate Finance II
 • Corporate Valuation
 • Daňová soustava a finanční právo
 • Diplomový projekt
 • Ekonomika zdravotnictví
 • Finance podniku
 • Finanční kontrola a audit ve veřejné správě
 • Finanční laboratoř
 • Firms and Competitiveness
 • Hospodaření nepodnikatelských organizací
 • Mezinárodní finance
 • International Accounting Standards
 • International Finance
 • Mezinárodní účetní standardy
 • Monetary and Capital Markets
 • Oceňování podniku
 • Peněžní a kapitálové trhy
 • Public Finance
 • Řízení organizací I
 • Řízení organizací II
 • Tax Systém and Finance Law
 • Účetní výkaznictví
 • Value Based Management
 • Veřejné finance
 • Veřejné finance a zdravotnictví

Předměty doktorského studia

 • Accounting Harmonization
 • Capital Markets, Banking and Insurance
 • Daňové systémy
 • Metodologie vědecké a výzkumné práce
 • Managerial Finance
 • Matematické a statistické metody ve společenských vědách
 • Metodika vědecké práce
 • Harmonizace účetnictví
 • Kapitálové trhy, bankovnictví a pojišťovnictví
 • Manažerské finance
 • Manažerské účetnictví
 • Scientific and Reasearch Work Methodology
 • Tax Systems

Studijní materiály

Veškeré studijní materiály mají naši studenti k dispozici na stránkách: http://moodle.utb.cz/

Fakulty a součásti

Zavřít