Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poradní sbory a pracovní skupiny

Rada studijních programů FaME

Jednací řád Rady studijních programů FaME

Předseda Rady studijních programů FaME

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

proděkan pro studium a CŽV TEL:+420 576 032 302 Mobil:+420 734 222 016 E-mail: pilik@utb.cz Kancelář:U2/230

Členové Rady studijních programů FaME

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 032 670 Mobil:+420 733 690 583 E-mail: tucek@utb.cz Kancelář:U2/236

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 841 Mobil:+420 606 777 231 E-mail: bednar@utb.cz Kancelář:U2/334A

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

docent, místopředseda rady pro vnitřní hodnocení TEL:+420 576 032 673 Mobil:+420 606 777 237 E-mail: bobak@utb.cz Kancelář:U2/209A

Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 092 Mobil:+420 777 064 150 E-mail: dobes@utb.cz Kancelář:U2/300A

Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 151 Mobil:+420 604 229 588 E-mail: jurickova@utb.cz Kancelář:U2/501

prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 032 819 Mobil:+421 907 858 465 E-mail: chromjakova@utb.cz Kancelář:U2/501A

Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D.

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 508 Mobil:+420 606 777 285 E-mail: kolcavova@utb.cz Kancelář:U2/536

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 035 042 Mobil:+420 606 777 218 E-mail: melicharek@utb.cz Kancelář:U5/115

Mgr. Ludmila Veselá

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 321 E-mail: vesela@utb.cz Kancelář:U2/211A

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 401 Mobil:+420 734 286 015 E-mail: pavelkova@utb.cz Kancelář:U2/401

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí TEL:+420 576 032 504 Mobil:+420 734 281 598 E-mail: popesko@utb.cz Kancelář:U2/233

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 414 Mobil:+420 603 566 643 E-mail: bejtkovsky@utb.cz Kancelář:U2/305

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

docent TEL:+420 576 032 216 Mobil:+420 739 329 960 E-mail: knapkova@utb.cz Kancelář:U13/423, U2/407 - tel: +420 576 032 405

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 032 407 Mobil:+420 733 690 614 E-mail: otrusinova@utb.cz Kancelář:U2/415

Bc. Magdalena Rybová

studentka magisterského studijního programu

Fakulty a součásti

Zavřít