Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Stipendijní komise

Fakulta managementu a ekonomiky v souladu s platným Stipendijním řádem Univerzity T. Bati ve Zlíně přiznává mnoho druhů stipendií pro naše studenty. O přiznání stipendia rozhoduje děkan FaME na návrh Stipendijní komise.

Členy stipendijní komise jsou proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání, ředitelé ústavů / center, tajemník FaME, vedoucí studijního oddělení a předseda Akademického senátu FaME. Stipendijní komise FaME zasedá jednou měsíčně.

Stipendijní komise schvaluje prospěchová a mimořádná stipendia či sociální a ubytovací stipendia. Jde např. o prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce, za vynikající bakalářské nebo diplomové práce, za významné výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací FaME nebo UTB, za významnou činnost konanou ve prospěch FaME či UTB, stipendium je také udělováno v případech hodných zvláštního zřetele apod.

Předseda Stipendijní komise

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

proděkan pro studium a CŽV TEL:+420 576 032 302 Mobil:+420 734 222 016 E-mail: pilik@utb.cz Kancelář:U2/230

Členové Stipendijní komise

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 841 Mobil:+420 606 777 231 E-mail: bednar@utb.cz Kancelář:U2/334A

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 414 Mobil:+420 603 566 643 E-mail: bejtkovsky@utb.cz Kancelář:U2/305

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

ředitel caev TEL:+420 576 032 418 E-mail: belas@utb.cz Kancelář:U2/428B

Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D.

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 508 Mobil:+420 606 777 285 E-mail: kolcavova@utb.cz Kancelář:U2/536

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 035 042 Mobil:+420 606 777 218 E-mail: melicharek@utb.cz Kancelář:U5/115

Mgr. Ludmila Veselá

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 321 E-mail: vesela@utb.cz Kancelář:U2/211A

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 401 Mobil:+420 734 286 015 E-mail: pavelkova@utb.cz Kancelář:U2/401

Ing. Lenka Výstupová, Ph.D.

tajemník TEL:+420 576 032 010 Mobil:+420 734 693 112 E-mail: vystupova@utb.cz Kancelář:U2/234

Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 151 Mobil:+420 604 229 588 E-mail: jurickova@utb.cz Kancelář:U2/501

Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 092 Mobil:+420 777 064 150 E-mail: dobes@utb.cz Kancelář:U2/300A

Tajemník Stipendijní komise

Simona Pekařová

Sekretariát Ústavu managementu a marketingu TEL:+420 576 032 502 Mobil:+420 606 777 280 E-mail: spekarova@utb.cz Kancelář:U2/232

Fakulty a součásti

Zavřít