UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Poradní sbory a pracovní skupiny

Kolegium děkana

Členové Kolegia děkana FaME

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 841 Mobil:+420 606 777 231 E-mail: bednar@utb.cz Kancelář:U2/334A

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

ředitel caev TEL:+420 576 032 418 E-mail: belas@utb.cz Kancelář:U2/428B

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.

místopředseda rady pro vnitřní hodnocení TEL:+420 576 032 673 Mobil:+420 606 777 237 E-mail: bobak@utb.cz Kancelář:U2/209A

Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 092 Mobil:+420 777 064 150 E-mail: dobes@utb.cz Kancelář:U2/300A

Ing. Blanka Kameníková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 032 843 E-mail: kamenikova@utb.cz Kancelář:U2/408

Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D.

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 508 Mobil:+420 606 777 285 E-mail: kolcavova@utb.cz Kancelář:U2/536

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 035 042 Mobil:+420 606 777 218 E-mail: melicharek@utb.cz Kancelář:U5/115

Mgr. Ludmila Veselá

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 321 E-mail: vesela@utb.cz Kancelář:U2/211A

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

proděkan pro strategické projekty a propagaci TEL:+420 576 032 824 Mobil:+420 724 434 563 E-mail: ppalka@utb.cz Kancelář:U2/231

prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 032 401 Mobil:+420 734 286 015 E-mail: pavelkova@utb.cz Kancelář:U2/401

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

proděkan pro studium a CŽV TEL:+420 576 032 302 Mobil:+420 734 222 016 E-mail: pilik@utb.cz Kancelář:U2/230

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí TEL:+420 576 032 504 Mobil:+420 734 281 598 E-mail: popesko@utb.cz Kancelář:U2/233

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 032 414 Mobil:+420 603 566 643 E-mail: bejtkovsky@utb.cz Kancelář:U2/305

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 032 670 Mobil:+420 733 690 583 E-mail: tucek@utb.cz Kancelář:U2/236

RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D.

proděkan pro mezinárodní vztahy TEL:+420 576 032 507 Mobil:+420 606 777 226 E-mail: zimola@utb.cz Kancelář:U2/202B

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Předsedkyně akademického senátu FaME TEL:+420 576 032 303 Mobil:+420 734 873 742 E-mail: chovancova@utb.cz Kancelář:U2/426

Ing. Lubor Homolka, Ph.D.

Proděkan pro doktorské studium TEL:+420 576 032 815 Mobil:+420 734 286 175 E-mail: homolka@utb.cz Kancelář:U2/208

Ing. Lenka Výstupová

tajemník TEL:+420 576 032 010 Mobil:+420 734 693 112 E-mail: vystupova@utb.cz Kancelář:U2/234
Zavřít

Fakulty a součásti