Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborná asistentka

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Ústav financí a účetnictví
E-mail: otrusinova@utb.cz Mobil: +420 733 690 614 TEL: +420 576 032 407 Kancelář:
U2/415
 • V rámci pedagogické činnosti se věnuje předmětům zaměřeným na oblast finančního účetnictví a finanční kontroly, včetně účetnictví a hospodaření neziskových organizací a subjektů veřejného sektoru.
 • Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na oblast finanční kontroly, kvality účetních informací s důrazem na výkonnost institucí veřejné správy. Je spoluautorkou 3 monografií a mnoha příspěvků v odborných a vědeckých časopisech. Byla nebo je koordinátorkou, projektovou manažerkou či spoluřešitelkou řady projektů   (ESF – OP VK, GAČR, IGA, FRVŠ, RVO).
 • Spolupracuje s praxí v rámci vzdělávání, lektorské, poradenské, posudkové a konzultační činnosti.

Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 13.00 - 15.00

Životopis

Vzdělání

 • 2004 – 2008, UTB Fakulta managementu a ekonomiky Zlín, obor Ekonomika a management, doktorské studium,
 • 1988,  Vysoké učení technické v Brně, katedra pedagogiky, postgraduální pedagogické studium
 • 1985,  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní v Brně, obor Ekonomika a řízení, Ing.
 • 1981,  Střední průmyslová škola chemická Brno

Stáže a studijní pobyty

 • 2008: Campagne School of Management, Troyes, France,  přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2009: Yasar University Izmir, Turkey, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2013:  Vienna University, Austria,  vědecko-výzkumná stáž
 • 2014: Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, Belgie,  přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2015: Vienna University, Austria,  vědecko-výzkumná stáž
 • 2016: International School of Law and Business, Vilnius, Lithuania,  přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2019: University of the Basque Country, Business School San Sebastian, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

 • 2004-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví,  tajemník ústavu
 • 1999-2004: SOU Zlín, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
 • 1997-1998: ISŠT Zlín, ekonomka a zástupkyně ředitele
 • 1993-1997: SPU Praha, ekonomka, metodička, zástupce ředitelky
 • 1988-1993: PSG Zlín, analytik - programátor, oblast účetnictví
 • 1985-1988: PVT Brno, analytik-programátor, odbor statistiky a účetnictví

Členství v orgánech

 • Akademický senát FaME UTB ve Zlíně, člen od 2017

Fakulty a součásti

Zavřít