Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Ústav financí a účetnictví
E-mail: knapkova@utb.cz Mobil: +420 739 329 960 TEL: +420 576 032 216 Kancelář:
U13/423
U2/407 - tel: +420 576 032 405

Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek 14 - 16 hod.

Životopis

Vzdělání

1999 – 2001: Magisterské studium FaME UTB ve Zlíně, obor: podniková ekonomika

2001 – 2005: Doktorské studium FaME UTB ve Zlíně, téma disertační práce: Faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu v plastikářském a gumárenském průmyslu

2014: Habilitační řízení FaME UTB ve Zlíně, téma habilitační práce: Využívání vybraných konceptů pro měření a řízení výkonnosti podniků v ČR a jejich vliv na finanční výkonnost podniků

Stáže a studijní pobyty

 • Prosinec 2007, 2012, 2013 a 2014 Harvard Business School, USA - zapojení v rámci sítě MOC, diskuze přípravy společných VaV projektů
 • Listopad 2013 New York University, Stern Business School, USA a        Fordham University, Fordham Schools of Busines, USA - výzkumná stáž v rámci projektu OP VK
 • Červen 2014   Ton Duc Thang University, Vietnam - výzkumná stáž v rámci projektu OP VK

 

 • Říjen 2015 Ton Duc Thang University, Vietnam - otevření společného PhD programu mezi FaME UTB Zlín a TDT, výuka studentů v doktorských studijních programech

 

 • Květen 2015  Sophia University, Tokyo, Japan - výzkumná stáž v rámci projektu OP VK

 

Průběh zaměstnání

2/2015 – dosud: prorektorka pro sociální záležitosti na UTB ve Zlíně

2002 – dosud: odborná asistentka, od 1. 4. 2014 docentka na FaME UTB ve Zlíně

2008 – 1/2015: proděkanka pro výzkum a spolupráci s praxí, řízení Centra aplikovaného ekonomického výzkumu na FaME UTB ve Zlíně

 • Přednáší a vede semináře v předmětech Podnikové finance I., II. (v ČJ i AJ), Firms and Competitiveness (v AJ) v magisterských a bakalářských studijních programech, podílí se na výuce předmětu Metodologie výzkumné práce (v ČJ i AJ) v doktorských studijních programech
 • Vede semináře zaměřené na podnikové finance a podnikovou ekonomiku pro top a střední management podniků (např. pro firmy Coleman, PEVEKO, PROFIMA, Hella Automotive, TIC Zlín, …)
 • Vede bakalářské/diplomové/disertační práce studentů (v ČJ i AJ)

Členství v organizacích

 • Členka představenstva Národní klastrové asociace (NCA – National Cluster Association) – (2011 – dosud)
 • Členka hodnotícího panelu Grantové agentury ČR (panel 403 – podnikové vědy) – (2015 – dosud)
 • Členka SPE (Society of Plastics Engineers) – (2005 – 2009)

Členství v orgánech

 • Členka Vědecké rady UTB ve Zlíně (2015 – dosud)
 • Členka Vědecké rady FaME UTB ve Zlíně (2008 – dosud)
 • Členka Oborové rady DSP na FaME UTB ve Zlíně – Management a ekonomika (2008 – dosud)
 • Členka Oborové rady DSP na FaME UTB ve Zlíně – Finance (2008 – dosud)

Fakulty a součásti

Zavřít