Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Ředitelka ústavu

prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková

Ústav financí a účetnictví
E-mail: pavelkova@utb.cz Mobil: +420 734 286 015 TEL: +420 576 032 401 Kancelář:
U2/401

Pedagogická činnost prof. Pavelkové je zaměřena na oblast výkonnosti podniku, financí a oceňování podniku, ve spolupráci s Harvard Business School garantuje na fakultě předmět Firms and Competitiveness.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na oblast výkonnosti podniků a klastrů. Je autorkou nebo spoluautorkou 10 monografií, 5 kapitol v knize a 33 článků ve vědeckých a odborných časopisech.  Doposud byla nebo je řešitelkou 12 vědeckovýzkumných projektů. Je také členkou redakčních rad několika odborných časopisů, členkou Akademického sněmu Akademie věd ČR, vědeckých a oborových rad na univerzitách.

Spolupracuje s podnikatelskou praxí v rámci podnikového vzdělávání, poradenské činnosti, zpracování finančních analýz, finančního plánování, řízení výkonnosti, oceňování podniků a benchmarkingu, spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti klastrové politiky.


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 14.00-16.00

Životopis

Vzdělání

VŠ: 1982 - 1987 - Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Chemickotechnologická fakulta - specializace: Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu

Doktorské studium – v oboru Ekonomika a řízení podniku: 1994-1998 - VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 1998 obhájená disertační práce: „Dlouhodobé financování a tržní hodnota podniku“

Habilitační řízení - v oboru Podniková ekonomika a management: 2002 – Technická univerzita Liberec, Hospodářská fakulta, obhájená habilitační práce: „Role nákladů kapitálu ve finančním řízení podniku“

Řízení ke jmenování profesorem – v oboru Management a ekonomika podniku, řízení proběhlo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2009, jmenování prezidentem ČR 30.4.2010

Stáže a studijní pobyty

 • Yokohama National University, Japan (6-8/1985)
 • Copenhagen Business School, Denmark (4/1993)
 • E.A.P. Oxford, United Kingdom (6-7/1993; 9/1996; 7/1997)
 • Chalmers University of Technology Göteborg, Sweden (1/1995; 11/1995)
 • Göteborg University, Sweden (11/1995)
 • Katholieke Hogeschool Zui-West-Vlaanderen, Belgium (9/1998)
 • Luton Business School, Luton, United Kingdom (10/1999, 9/2000)
 • University of Huddersfield, United Kingdom (4/2000)
 • Universidade Nova de Lisboa, Portugal (2/2001)
 • Pohjois – Savo Polytechnic, Varkaus, Finland (3/2001)
 • Chapman University, George L. Argyros School of Business and Economics, Orange, California, USA (5/2006)
 • New York University, USA (1-2/2006, 4/2008, 11/2013)
 • TDTU, Ho-Chi-Minh, Vietnam (6/2014, 11/2015, 6/2016, 11/2016, 9/2017)
 • Harvard Business School, Boston, USA (12/2008, 12/2014)

Průběh zaměstnání

2001 - dosud: odborná asistentka, od r. 2002 docentka a od r. 2010 profesorka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,

proděkanka pro kombinované formy studia a CŽV (2002-2004),

prorektorka UTB pro tvůrčí činnosti (2004-2007) a ředitelka Ústavu financí a účetnictví (od 2004 – 2013),

děkanka FaME (2008 - 2015),

prorektorka pro pedagogické činnosti (2016-2017),

ředitelka Ústavu financí a účetnictví (od 2016),

1992 - 2000: odborná asistentka na VUT Brno, FaME ve Zlíně,

ředitelka Ústavu managementu (1997-2000),

1988 - 1992: asistentka na Katedře vědeckotechnického rozvoje a odborná asistentka na Katedře managementu VŠE Bratislava (v souč. Ekonomická univerzita Bratislava)

Členství v organizacích

 • The Competitiveness Institute,
 • Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Členství v orgánech

 • členka pěti vědeckých rad a sedmi oborových rad
 • členka redakčních rad pěti vědeckých časopisů zaměřených na ekonomiku a management
 • členka Odborné rady České asociace pro finanční řízení
 • členka Akademického sněmu Akademie věd ČR
 • členka Horizon 2020 Advisory Group, Directorate - General for Research&Innovation
 • členka hodnotící komise Národního akreditačního úřadu

Fakulty a součásti

Zavřít