Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poradní sbory a pracovní skupiny

Rada studijních programů FaME sleduje a hodnotí studium studijních programů, navrhuje studijní plány oborů studijního programu, včetně obsahu státní závěrečné zkoušky, a změny ve struktuře předmětů, navrhuje složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky.  Vyjadřuje se k novým návrhům, prodloužení a rozšíření akreditací studijních programů a oborů nebo projednává podněty a návrhy garantů studijních oborů nebo návrhů, které podali akademičtí pracovníci.

Doktorské studijní programy Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa oboru Finance mají každý svou tzv. Odborovou radu, která se stará o doktorský program po všech stránkách.

Kolegium děkana je hlavním poradním orgánem děkana, na kterém se projednávají všechny důležité záležitosti fakulty. Zasedá pravidelně zpravidla jednou měsíčně a je složeno z vedoucích pracovníků FaME.

Fakulty a součásti

Zavřít