Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát FaME

Členové Akademického senátu FaME

Předseda Akademického senátu FaME

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Předsedkyně akademického senátu FaME TEL:+420 576 032 303 Mobil:+420 734 873 742 E-mail: chovancova@utb.cz Kancelář:U2/426

Členové Akademického senátu FaME – zástupci zaměstnanecké části

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 841 Mobil:+420 606 777 231 E-mail: bednar@utb.cz Kancelář:U2/334A

Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Tajemnice ústavu TEL:+420 576 032 412 E-mail: mhorakova@utb.cz Kancelář:U2/302

Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 151 Mobil:+420 604 229 588 E-mail: jurickova@utb.cz Kancelář:U2/501

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 035 042 Mobil:+420 606 777 218 E-mail: melicharek@utb.cz Kancelář:U5/115

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 032 407 Mobil:+420 733 690 614 E-mail: otrusinova@utb.cz Kancelář:U2/415

Členové Akademického senátu FaME – zástupci studentské části

Adéla Liznová, DiS.

studentka bakalářského studijního programu

Ing. Pavel Ondra

student doktorského studijního programu

Filip Szabó

Peter Veselský

Fakulty a součásti

Zavřít