Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát FaME

Zástupci FaME v AS UTB Zlín

Zástupci FaME v AS UTB Zlín – zaměstnanecká část

Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Tajemnice ústavu TEL:+420 576 032 412 E-mail: mhorakova@utb.cz Kancelář:U2/302

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Předsedkyně akademického senátu FaME TEL:+420 576 032 303 Mobil:+420 734 873 742 E-mail: chovancova@utb.cz Kancelář:U2/426

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Ředitel ústavu TEL:+420 576 035 042 Mobil:+420 606 777 218 E-mail: melicharek@utb.cz Kancelář:U5/115

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ústavu TEL:+420 576 032 512 Mobil:+420 737 276 570 E-mail: pnovak@utb.cz Kancelář:U2/540

Zástupci FaME v AS UTB Zlín – studentská část

Ing. Pavel Ondra

student doktorského studijního programu

Bc. Magdalena Rybová

studentka magisterského studijního programu

Fakulty a součásti

Zavřít