Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Časový plán výuky na FaME pro akademický rok 2018/19
14. 8. – 30. 8. 2018Předzápis pro ZS ak. r. 2018/19
 
ZIMNÍ SEMESTR
1. 9. 2018Zahájení akademického roku 2018/19
17. – 21. 9. 2018Vyrovnávací kurzy CŽV
17. – 21. 9. 2018Kontrola studia (zkoušky a zápočty za ak. rok 2017/18)
10. – 12. 9. 2018Soustředění 1. ročníků BSP – prezenční forma
14. – 16. 9. 2018Předzápis sportovních aktivit na ZS 2018/19 a modulární výuky UTB
17 – 21. 9. 2018Opravné SZZ v BSP a NMSP
24. 9. – 21. 12. 2018Výuka zimního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
24. 9. 2018Imatrikulace
22. 12. 2018 – 1. 1. 2019Vánoční prázdniny
2. 1. 2019 – 1. 2. 2019Zkouškové období
8. 1. – 23. 1. 2019Předzápisy pro letní semestr 2018/19
25. 1. – 27. 1. 2019Předzápis sportovních aktivit na LS a modulární výuky UTB 2018/19
4. 2. – 29. 3. 2019Opravné zkouškové období (pro 2. ročníky NMSP)
4. 2. -12. 4. 2019Opravné zkouškové období (pro BSP a 1. ročníky NMSP)
 
LETNÍ SEMESTR
4. 2. – 3. 5. 2019Výuka letního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
4. 2. – 12. 4. 2019Výuka (3. ročník) – prezenční forma
11. 2. – 15. 2. 2019Převzetí zadání DP a BP v závěrečném ročníku
18. 3. – 22. 3. 2019Přihlášení k SZZ v závěrečném ročníku NMSP
15. 4. – 3. 5. 2019Zkouškové období (3. ročník BSP – 3 týdny)
6. 5. – 14. 5. 2019Opravné zkouškové období (3. ročník BSP)
6. 5. -7. 6. 2019Zkouškové období (ostatní – 5 týdnů)
10. 6. – 12. 7. 2019Opravné zkouškové období
15. 7. – 30. 8. 2019Prázdniny
12. 8. – 30. 8. 2019Předzápis pro ZS 2019/20
19. 8. – 30. 8. 2019Opravné zkouškové období (je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ze zimního i letního semestru). Student může vykonat v tomto období jen jeden termín zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z každého neabsolvovaného předmětu)
13. 9. – 15. 9. 2019Předzápis sportovních aktivit pro ZS 2019/20 a modulární výuky UTB
UKONČENÍ STUDIA
do 5. 4. 2019Uzavření 2. ročníku navazujícího MSP
do 16. 4. 2019Odevzdání DP (2. ročník NMSP)
do 14. 5. 2019Uzavření 3. ročníku BSP
do 14. 5. 2019Odevzdání BP (3. ročník BSP) + přihlášení k SZZ
20. 5. – 29. 5. 2019Státní závěrečné zkoušky NMSP (obhajoba DP + odborná rozprava)
30. 5. – 7. 6. 2019Státní závěrečné zkoušky BSP (obhajoba BP + odborná rozprava)
24. 6. – 29. 6. 2019Promoce
 
OSTATNÍ AKCE
Přijímací řízení do BSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do BSP
Přijímací řízení do NMSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do NMSP
Výuka odpadá:28. 9. 2018 (státní svátek)
 19. 4. 2019 (Velký pátek)
 22. 4. 2019 (Velikonoční pondělí)
 25. 4. 2019 (Rektorský den sportu)
 1. 5. 2019 (státní svátek)
 8. 5. 2019 (státní svátek)
 7. 5. 2019 (úterý) proběhne výuka podle středečního rozvrhu – náhrada za 8. 5. 2019 (středa).
Termíny soustředění v kombinované formě studia
BSP = bakalářský studijní program
MSP =  magisterský studijní program
Celodenní soustředění – zimní semestr
13. 9. 2018 – 15. 9. 2018BSP + MSP
  
Termíny soustředění – zimní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
21. 9. 2018 – 22. 9. 2018MSP
5. 10. 2018 – 6. 10. 2018BSP
12. 10. 2018 – 13. 10. 2018MSP
19. 10. 2018 – 20. 10. 2018BSP
26. 10. 2018 – 27. 10. 2018MSP
2. 11. 2018 – 3. 11. 2018BSP
9. 11. 2018 – 10. 11. 2018MSP + BSP
23. 11. 2018 – 24. 11. 2018BSP +
30. 11. 2018 – 1. 12. 2018MSP
7. 12. 2018 – 8. 12. 2018BSP
14. 12. 2018 – 15. 12. 2018BSP + MSP
Celodenní soustředění – letní semestr
31. 1. 2019 – 2. 2. 2019BSP + MSP
  
Termíny soustředění – letní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
8. 2. 2019 – 9. 2. 2019BSP
15. 2. 2019 – 16. 2. 2019MSP
22. 2. 2019 – 23. 2. 2019BSP
1. 3. 2019 – 2. 3. 2019MSP
8. 3. 2019 – 9. 3. 2019BSP
15. 3. 2019 – 16. 3. 2019MSP
22. 3. 2019 – 23. 3. 2019BSP
29. 3. 2019 – 30. 3. 2019MSP
5. 4. 2019 – 6. 4. 2019BSP
12. 4. 2019 – 13. 4. 2019MSP
26. 4. 2019 – 27. 4. 2019BSP – pouze 1. a 2. ročník + MSP
3. 5. 2019 – 4. 5. 2019MSP + BSP – pouze 1. a 2. ročník

Fakulty a součásti

Zavřít