Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkana

 • Rozhodnutí děkana FAME č. 3/2024
  Děkanské volno
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 2/2024
  Přestup z celoživotního vzdělávání do prezenční nebo kombinované formy studia bakalářských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2024/2025
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 1/2024
  Přestup z celoživotního vzdělávání do prezenční nebo kombinované formy studia magisterských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2024/2025
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 12/2023
  Uzavření studijních povinností závěrečných ročníků bakalářských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2023/2024
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 11/2023
  Uzavření studijních povinností závěrečných ročníků magisterských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2023/2024
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 10/2023
  Vyhlášení děkanského volna
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 08/2023
  Výše stipendia studentů doktorských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v prezenční formě studia
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 07/2023
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 2. ročníků MSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků MSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2023/2024
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 06/2023
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 3. ročníků BSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků BSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2023/2024)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 05/2023
  Zásady pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 04/2023
  Promoce FaME 2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 03/2023
  Organizace předběžného zápisu na FaME pro akademický rok 2023/2024 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2023/2024
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 02/2023
  Výše prospěchového stipendia pro akademický rok 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 20/2022
  Uzavření studijních povinností 3. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 19/2022
  Uzavření studijních povinností závěrečných ročníků magisterských studijních programů v akademickém roce 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 18/2022
  Přestup z celoživotního vzdělávání do prezenční nebo kombinované formy studia magisterských studijních programů pro ak. rok 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 17/2022
  Přestup z celoživotního vzdělávání do prezenční nebo kombinované formy studia bakalářských studijních programů pro ak. rok 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 16/2022
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 3. ročníků BSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků BSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2022/2023)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 15/2022
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 2. ročníků MSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků MSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2022/2023)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 14/2022
  Výše stipendia studentů doktorských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v prezenční formě studia
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 12/2022
  Rozhodnutí děkana o jiných organizačních změnách na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 11/2022
  Zásady pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 10/2022
  Promoce FaME 2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 9/2022
  Předběžné zápisy pro akademický rok 2022/2023 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 8/2022
  Motivační program pro zkvalitnění výsledků výzkumu a vývoje pro studenty v doktorských studijních programech v prezenční formě studia
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 7/2022
  Motivační program pro zkvalitnění výsledků výzkumu a vývoje pro akademické a vědecké pracovníky
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 6/2022
  Zásady pro přípravy a sestavení rozvrhu pro výuku v zimním semestru ak. roku 2022/2023
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 5/2022
  Rozhodnutí děkana o jiných organizačních změnách na Ústavu managementu a marketingu
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 3/2022
  Výše stipendia studentů doktorských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v prezenční formě studia
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 2/2022
  Úprava časového plánu výuky na FaME UTB ve Zlíně v letním semestru akademického roku 2021/2022 z důvodu předcházení šíření onemocnění COVID-19 na UTB
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 28/2021
  Přestup z celoživotního vzdělávání do prezenční nebo kombinované formy studia magisterských studijních programů pro ak. rok 2021/2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 27/2021
  Přestup z celoživotního vzdělávání do prezenční nebo kombinované formy studia bakalářských studijních programů pro ak. rok 2021/2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 26/2021
  Uzavření studijních povinností 3. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 25/2021
  Uzavření studijních povinností závěrečných ročníků magisterských studijních programů v akademickém roce 2021/2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 24/2021
  Rozhodnutí děkana o jiných organizačních změnách na Ústavu managementu a marketingu
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 21/2021
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 3. ročníků BSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků BSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/2022)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 20/2021
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 2. ročníků MSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků MSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/2022)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 19/2021
  Mimořádné stipendium pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2021/2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 12/2021
  Rozhodnutí děkana o finančním ohodnocení vedení a oponování bakalářských a diplomových prací na FaME UTB a ostatních finančních bonifikacích
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 11/2021
  Rozhodnutí děkana o jiných organizačních změnách na Ústavu statistiky a kvantitativních metod
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 10/2021
  Předběžné zápisy pro akademický rok 2021/2022 a zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2021/2022
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 7/2021
  Zásady pro stanovení osobního příplatku zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 20/2020
  Metodika zkoušení na FaME
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 17/2020
  Strategicky významné obory (SVO) Fakulty managementu a ekonomiky
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 13/2020
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 2. ročníků MSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků MSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/2021)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 12/2020
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 3. ročníků BSP na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (platí pro studenty 1. ročníků BSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/2021)

Archív

Fakulty a součásti

Zavřít