UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkana


Archív

 • Rozhodnutí děkana FAME č. 12/2017
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 2. ročníků MSP pro akademický rok 2017/2018   (platí pro studenty 1. ročníků MSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2017/2018)
 • Rozhodnutí děkana FAME č. 11/2017
  Výše stipendia studentů doktorských studijních programů vyučované v českém jazyce v prezenční formě studia
 • Rozhodnutí děkana FaME č. 18/2016
  Motivační program pro zkvalitnění výsledků výzkumu a vývoje pro akademické a vědecko-výzkumné pracovníky
 • Rozhodnutí děkanky FaME č. 13/2015
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 3. ročníků BSP pro akademický rok 2015/2016 (platí pro studenty 1. ročníků NMSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2015/2016)
 • Rozhodnutí děkanky FaME č. 14/2015
  Počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu do 2. ročníků NMSP pro akademický rok 2015/2016 (platí pro studenty 1. ročníků NMSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2015/2016)
Zavřít

Fakulty a součásti