Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Předzápis

TermínHarmonogram
11. 8. 2021 – 31. 8. 2021Předzápis pro ZS ak. r. 2021/2022

Zimní semestr

TermínHarmonogram
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022Akademický rok 2021/2022
30. 8. 2021 – 3. 9. 2021Kontrola studia (zkoušky a zápočty za ak. rok 2020/21)
31. 8. 2021 – 3. 9. 2021Soustředění 1. ročníků BSP – prezenční forma – “SEZNAMOVÁK”
10. 9. 2021 – 12. 9. 2021Předzápis na sportovní aktivity pro ZS 2021/2022
6.-10.9.2021, 13.-14.9.2021Řádné + opravné SZZ v BSP a MSP
20. 9. 2021 – 17. 12. 2021Výuka zimního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
20. 9. 2021Imatrikulace
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022Vánoční prázdniny
20. 12. 2021 – 30. 1. 2022Hodnocení kvality výuky za ZS 2021/2022
3. 1. 2022 – 4. 2. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
5. 1. 2022 – 19. 1. 2022Předzápisy pro letní semestr 2021/2022
21. 1. 2022- 23. 1. 2022Předzápis na sportovní aktivity pro LS 2021/2022
7. 2. 2022 – 1. 4. 2022Opravné zkouškové období (pro 2. ročníky MSP)
7. 2. 2022 – 14. 4. 2022Opravné zkouškové období (pro BSP a 1. ročníky MSP)

Letní semestr

TermínHarmonogram
7. 2. 2022 – 6. 5. 2022Výuka letního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
7. 2. 2022 – 14. 4. 2022Výuka (3. ročník) – prezenční forma
7. 2. 2022 – 11. 2. 2022Převzetí zadání DP a BP v závěrečném ročníku
21. 3. 2022 – 25. 3. 2022Přihlášení k SZZ v závěrečném ročníku MSP
19. 4. 2022 – 6. 5. 2022Zkouškové období (3. ročník BSP – 3 týdny)
9. 5. 2022 – 20. 5. 2022Opravné zkouškové období (3. ročník BSP)
9. 5. 2022 – 10. 6. 2022Zkouškové období (ostatní – 5 týdnů)
16. 5. 2022 – 19. 6. 2022Hodnocení kvality výuky za LS a. r. 2021/2022
13. 6. 2022 – 15. 7. 2022Opravné zkouškové období
18. 7. 2022 – 31. 8. 2022Prázdniny
8. 8. 2022 – 26. 8. 2022Předzápis pro ZS 2022/2023
17. 8. 2022 – 31. 8. 2022Opravné zkouškové období (je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ze zimního i letního semestru). Student může vykonat v tomto období jen jeden termin zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z každého neabsolvovaného předmětu)

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 8. 4. 2022Uzavření 2. ročníku MSP
do 27. 4. 2022Odevzdání DP (2. ročník MSP)
do 20. 5. 2022Uzavření 3. ročníku BSP
do 20. 5. 2022Odevzdání BP (3. ročník BSP) + přihlášení k SZZ
15. 6. 2022 – 24. 6. 2022Státní závěrečné zkoušky MSP (obhajoba DP + odborná rozprava)
27. 6. 2022 – 1. 7. 2022Státní závěrečné zkoušky BSP (obhajoba BP + odborná rozprava)
18. 7. – 22. 7. 2022Promoce

Ostatní akce

Přijímací řízení do BSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do BSP
Přijímací řízení do NMSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do MSP
Výuka nebude probíhat:28. 9. 2021 (státní svátek)
28.10. 2021 (státní svátek)
17.11. 2021 (státní svátek)
15. 4. 2022 – 18. 4. 2022 (Velký pátek – Velikonoční pondělí)
27. 4. 2022 (Rektorský den sportu)

Termíny soustředění v kombinované formě studia

BSP = bakalářský studijní program
MSP = magisterský studijní program

TermínHarmonogram
Celodenní soustředění – zimní semestr
15. 9. 2021 – 18. 9. 2021BSP + MSP
Termíny soustředění – zimní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
24. 9. 2021 – 25. 9. 2021BSP
1. 10. 2021 – 2. 10. 2021MSP
8. 10. 2021 – 9.10.2021BSP
15.10. 2021 – 16.10. 2021MSP
22.10. 2021 – 23.10. 2021BSP
5. 11. 2021 – 6. 11. 2021BSP + MSP
12.11.2021 – 13.11.2021MSP
19. 11. 2021 – 20. 11. 2021BSP
26. 11. 2021 – 27. 11. 2021MSP
3. 12. 2021 – 4. 12. 2021BSP
10. 12. 2021 – 11. 12. 2021MSP
17. 12. 2021 – 18. 12. 2021BSP + MSP
Celodenní soustředění – letní semestr
3. 2. 2021 – 5. 2. 2021BSP + MSP
Termíny soustředění – letní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
11. 2. 2022 – 12. 2. 2022BSP
18. 2. 2022 – 19. 2. 2022MSP
25. 2. 2022 – 26. 2. 2022BSP
4. 3. 2022 – 5. 3. 2022MSP
11. 3. 2022 – 12. 3. 2022BSP + MSP
18. 3. 2022 – 19. 3. 2022MSP
25. 3. 2022 – 26. 3. 2022BSP
1. 4. 2022 – 2. 4. 2022BSP + MSP
8. 4. 2022 – 9. 4. 2022BSP
22. 4. 2022 – 23. 4. 2022MSP
29. 4. 2022 – 30. 4. 2022BSP – pouze 1. a 2. ročník
6. 5. 2022 – 7. 5. 2022MSP

Fakulty a součásti

Zavřít