Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Předzápis

TermínHarmonogram
10. 8. 2020 – 30. 8. 2020Předzápis pro ZS ak. r. 2020/2021
11. 9. – 13. 9. 2020Předzápis sportovních aktivit na ZS 2020/2021 a modulární výuky UTB
6. 1. – 21. 1. 2021Předzápisy pro LS ak. r. 2020/2021
22. 1. – 24. 1. 2021Předzápis sportovních aktivit na LS 2020/2021 a modulární výuky UTB

Zimní semestr

TermínHarmonogram
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021Akademický rok 2020/2021
31. 8. 2020 – 4. 9. 2020Kontrola studia (zkoušky a zápočty za ak. rok 2019/20)
31. 8. 2020 – 2. 9. 2020Soustředění 1. ročníků BSP – prezenční forma – “SEZNAMOVÁK”
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro ZS 2020/2021
8.-11.9.2020, 14.-15.9.2020Opravné SZZ v BSP a MSP
21. 9. 2020 – 18. 12. 2020Výuka zimního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
21. 9. 2020Imatrikulace
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021Vánoční prázdniny
21. 12. 2020 – 17. 1. 2021Hodnocení kvality výuky za ZS 2020/2021
4. 1. 2021 – 5. 2. 2021Zkouškové období (5 týdnů)
6. 1. 2021 – 21. 1. 2021Předzápisy pro letní semestr 2020/2021
22. 1. 2021- 24. 1. 2021Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro LS 2020/2021
8. 2. 2021 – 2. 4. 2021Opravné zkouškové období (pro 2. ročníky MSP)
8. 2. 2021 – 16. 4. 2021Opravné zkouškové období (pro BSP a 1. ročníky MSP)

Letní semestr

TermínHarmonogram
8. 2. 2021 – 7. 5. 2021Výuka letního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
8. 2. 2021 – 16. 4. 2021Výuka (3. ročník) – prezenční forma
8. 2. 2021 – 12. 2. 2021Převzetí zadání DP a BP v závěrečném ročníku
15. 3. 2021 – 19. 3. 2021Přihlášení k SZZ v závěrečném ročníku MSP
19. 4. 2021 – 7. 5. 2021Zkouškové období (3. ročník BSP – 3 týdny)
10. 5. 2021 – 18. 5. 2021Opravné zkouškové období (3. ročník BSP)
10. 5. 2021 – 11. 6. 2021Zkouškové období (ostatní – 5 týdnů)
17. 5. 2021 – 20. 6. 2021Hodnocení kvality výuky za LS a. r. 2020/2021
14. 6. 2021 – 16. 7. 2021Opravné zkouškové období
19. 7. 2021 – 31. 8. 2021Prázdniny
9. 8. 2021 – 27. 8. 2021Předzápis pro ZS 2021/2022
16. 8. 2021 – 27. 8. 2021Opravné zkouškové období (je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ze
zimního i letního semestru). Student může vykonat v tomto období jen jeden termin
zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z každého neabsolvovaného předmětu)
10. 9. 2021 – 12. 9. 2021Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro LS 2021/2022

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 9. 4. 2021Uzavření 2. ročníku MSP
do 20. 4. 2021Odevzdání DP (2. ročník MSP)
do 18. 5. 2021Uzavření 3. ročníku BSP
do 18. 5. 2021Odevzdání BP (3. ročník BSP) + přihlášení k SZZ
24. 5. 2021 – 2. 6. 2021Státní závěrečné zkoušky MSP (obhajoba DP + odborná rozprava)
3. 6. 2021 – 11. 6. 2021Státní závěrečné zkoušky BSP (obhajoba BP + odborná rozprava)
28.- 29. 6. 2021Promoce

Ostatní akce

TermínHarmonogram
Přijímací řízení do BSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do BSP
Přijímací řízení do NMSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do MSP
Výuka nebude probíhat:28. 9. 2020 (státní svátek)
28.10. 2020 (státní svátek)
17.11. 2020 (státní svátek)
2. 4. 2021 (Velký pátek)
5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí)
28. 4. 2021 (Rektorský den sportu)

Termíny soustředění v kombinované formě studia

BSP = bakalářský studijní program
MSP = magisterský studijní program

TermínHarmonogram
Celodenní soustředění – zimní semestr
16. 9. 2020 – 19. 9. 2020BSP + MSP
Termíny soustředění – zimní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
25. 9. 2020 – 26. 9. 2020MSP
2. 10. 2020 – 3. 10. 2020BSP
9. 10. 2020 – 10.10.2020MSP
16.10. 2020 – 17.10. 2020BSP
23.10. 2020 – 24.10. 2020MSP
30.10. 2020 – 31.10. 2020BSP
6. 11. 2020 – 7. 11. 2020MSP
13.11.2020 – 14.11.2020BSP
20. 11. 2020 – 21. 11. 2020MSP
27. 11. 2020 – 28. 11. 2020BSP
4. 12. 2020 – 5. 12. 2020MSP
11. 12. 2020 – 12. 12. 2020BSP
18. 12. 2020 – 19. 12. 2020BSP + MSP
Celodenní soustředění – letní semestr
29. 1. 2020 – 30. 1. 2021BSP + MSP
Termíny soustředění – letní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
5. 2. 2021 – 6. 2. 2022BSP + MSP
12. 2. 2021 – 13. 2. 2021BSP
19. 2. 2021 – 20. 2. 2021MSP
26. 2. 2021 – 27. 2. 2021BSP
5. 3. 2021 – 6. 3. 2021BSP + MSP
12. 3. 2021 – 13. 3. 2021MSP
19. 3. 2021 – 20. 3. 2021BSP
26. 3. 2021 – 27. 3. 2021BSP + MSP
9. 4. 2021 – 10. 4. 2021BSP + MSP
16. 4. 2021 – 17. 4. 2021MSP
23. 4. 2021 – 24. 4. 2021BSP – pouze 1. a 2. ročník + MSP

Fakulty a součásti

Zavřít