Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Předzápis

TermínHarmonogram
15. 8. 2022 – 21. 8. 2022Předzápis pro ZS ak. r. 2022/2023
1. 9. 2022 – 31. 8. 2023Akademický rok 2022/2023

Zimní semestr

TermínHarmonogram
1. 9. 2022 – 4. 9. 2022Soustředění 1. ročníků BSP – prezenční forma – “SEZNAMOVÁK”
9. 9. 2022 – 11. 9. 2022Předzápis na sportovní aktivity pro ZS 2022/2023 (od 7:00 do 23:59)
do 5.8.2022Odevzdání BP a DP na opravné SZZ
5. 9. 2022 – 9. 9. 2022Opravné SZZ v BSP a MSP
19. 9. 2022 – 16. 12. 2022Výuka zimního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
19. 9. 2022Imatrikulace
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023Vánoční prázdniny (nevypisovat termíny zápočtů a zkoušek)
19. 12. 2022 – 2. 2. 2023Hodnocení kvality výuky za ZS 2022/2023
19. 12. 2022 – 4. 2. 2023Zkouškové období (6 týdnů)
9. 1. 2023 – 15. 1. 2023Předzápisy pro LS ak. r. 2022/2023
20. 1. 2023 – 22. 1. 2023Předzápis na sportovní aktivity pro LS 2021/2022 (od 7:00 do 23:59)
6. 2. 2023 – 25. 2. 2023Opravné zkouškové období BSP + MSP (3 týdny)

Letní semestr

TermínHarmonogram
6. 2. 2023 – 6. 5. 2023Výuka letního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
6. 2. 2023 – 14. 4. 2023Výuka (3. ročník) – prezenční forma
6. 2. 2023 – 10. 2. 2023Převzetí zadání DP a BP v závěrečném ročníku
27.02.2023Kontrola studia 1. ročníků BSP po zimním semestru
20. 3. 2023 – 24. 3. 2023Přihlášení k SZZ v závěrečném ročníku MSP
17. 4. 2023 – 6. 5. 2023Zkouškové období (3. ročník BSP – 3 týdny)
9. 5. 2023 – 20. 5. 2023Opravné zkouškové období (3. ročník BSP – 2 týdny)
9. 5. 2023 – 17. 6. 2023Zkouškové období (ostatní – 6 týdnů)
8. 5. 2023 – 18. 6. 2023Hodnocení kvality výuky za LS a. r. 2022/2023
19. 6. 2023 – 8. 7. 2023Opravné zkouškové období (3 týdny)
24. 7. 2023 – 13. 8. 2023Prázdniny
14. 8. 2023 – 20. 8. 2023Předzápis pro ZS ak. r. 2023/2024

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 10. 3. 2023Uzavření 2. ročníku MSP
do 21. 4. 2023Odevzdání DP (2. ročník MSP)
do 19. 5. 2023Uzavření 3. ročníku BSP
do 19. 5. 2023Odevzdání BP (3. ročník BSP) + přihlášení k SZZ
1. 6. 2023 – 9. 6. 2023Státní závěrečné zkoušky MSP (obhajoba DP + odborná rozprava)
12. 6. 2023 – 16. 6. 2023Státní závěrečné zkoušky BSP (obhajoba BP + odborná rozprava)
3. – 4. 7. 2023Promoce (26. 6. nácvik promocí)

Ostatní akce

Přijímací řízení do BSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do BSP
Přijímací řízení do NMSPtermín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do MSP
Výuka nebude probíhat:28. 9. 2022 (státní svátek)
28.10. 2022 (státní svátek)
17.11. 2022 (státní svátek)
7. 4. 2023 – 10. 4. 2023 (Velký pátek – Velikonoční pondělí)
26. 4. 2023 (Rektorský den sportu)
1. 5. 2023 (státní svátek)
8. 5. 2023 (státní svátek)
2. 5. 2023 proběhne pondělní výuka za státní svátek 1. 5. 2023

Termíny soustředění v kombinované formě studia

BSP = bakalářský studijní program
MSP = magisterský studijní program


Fakulta management a ekonomiky si vyhrazuje právo umístit z kapacitních a časových důvodů
výuku i mimo tato soustředění.

TermínHarmonogram
Celodenní soustředění – zimní semestr
14. 9. 2022 – 17. 9. 2022BSP + MSP
Termíny soustředění – zimní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
23. 9. 2022 – 24. 9. 2022MSP
30. 9. 2022 – 1. 10. 2022BSP
7. 10. 2022 – 8. 10. 2022MSP
14. 10. 2022 – 15. 10. 2022BSP
21. 10. 2022 – 22. 10. 2022MSP
4. 11. 2022 – 5. 11. 2022BSP + MSP
11. 11. 2022 – 12. 11. 2022BSP
18. 11. 2022 – 19. 11. 2022MSP
25. 11. 2022 – 26. 11. 2022BSP
2. 12. 2022 – 3. 12. 2022MSP
9. 12. 2022 – 10. 12. 2022BSP
16. 12. 2022 – 17. 12. 2022BSP + MSP
Celodenní soustředění – letní semestr
1. 2. 2023 – 4. 2. 2023BSP + MSP
Termíny soustředění – letní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
10. 2. 2023 – 11. 2. 2023BSP
17. 2. 2023 – 18. 2. 2023MSP
24. 2. 2023 – 25. 2. 2023BSP
3. 3. 2023 – 4. 3. 2023MSP
10. 3. 2023 – 11. 3. 2023BSP
17. 3. 2023 – 18. 3. 2023MSP
24. 3. 2023 – 25. 3. 2023BSP
31. 3. 2023 – 1. 4. 2023BSP + MSP
14. 4. 2023 – 15. 4. 2023MSP
21. 4. 2023 – 22. 4. 2023BSP – pouze 1. a 2. ročník
28. 4. 2023 – 29. 4. 2023MSP
5. 5. 2023 – 6. 5. 2023BSP – pouze 1. a 2. ročník + MSP

Fakulty a součásti

Zavřít