Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Směrnice děkana

Archív

 • SD 05/2021
  Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • SD 13/2020
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/22
 • SD 12/2020
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/22
 • SD 11/2020
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia nově akreditovaného magisterského studijního programu Průmyslové inženýrství pro akademický rok 2020/21
 • SD 09/2020
  Časový plán výuky doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2020/2021
 • SD 08/2020
  Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2020/2021

  • SD 08/2020 – dodatek
   Aktualizovaný časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2020/2021
 • SD 04/2019
  Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020

  • SD 04/2019 – dodatek
   Aktualizovaný časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020
 • SD 10/2019
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

  • SD 10/2019 – dodatek 1
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 10/2019 – úplné znění dodatek 1
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 10/2019 – dodatek 2
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 10/2019 – úplné znění dodatek 2
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21
 • SD 09/2019
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

  • SD 09/2019 – dodatek 1
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 09/2019 – úplné znění dodatek 1
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 09/2019 – dodatek 2
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 09/2019 – úplné znění dodatek 2
    Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 05/2020
   Směrnice děkana doplňující hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB
  • SD 04/2020
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 03/2020
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 02/2020
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v akreditovaných doktorských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 12/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika podniku a podnikání, Management a marketing a studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance, vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 11/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  • SD 06/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P0488D050004 Průmyslové inženýrství, vyučovaném v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 05/2019
   Časový plán výuky doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020
  • SD 03/2018
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a v doktorském studijním programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE, vyučovaných v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 01/2018
   Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

  • SD 10/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, obory Management a marketing, Podniková ekonomika a Finance, vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 08/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce
  • SD 11/2017
   Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • SD 09/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/19
  • SD 07/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

  • SD 06/2017
   Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
  • SD 05/2017
   Směrnice Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 04/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2018/19
  • SD 03/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Economics and management oboru 6208V038 MANAGEMENT AND ECONOMICS vyučovaného v anglickém jazyce a doktorského studijního programu P6202 Economic Policy and Administration oboru 6202V010 FINANCE vyučovaného v anglickém jazyce, pro akademický rok 2018/19

Fakulty a součásti

Zavřít