Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Směrnice děkana

  • SD 06/2021
   Směrnice děkana doplňující hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB

  • SD 05/2021
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 04/2021
   Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2021/2022
  • SD 02/2021
   Časový plán doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2021/2022
  • SD 01/2021
   Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • SD 14/2020
   Směrnice děkana doplňující SR/33/2019 „Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti“ na FaME
  • SD 13/2020
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/22
  • SD 12/2020
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/22
  • SD 11/2020
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia nově akreditovaného magisterského studijního programu Průmyslové inženýrství pro akademický rok 2020/21
  • SD 10/2020
   Stipendijní program na podporu Pomocné vědecké činnosti studentů
  • SD 09/2020
   Časový plán výuky doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2020/2021
  • SD 08/2020
   Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2020/2021

   • SD 08/2020 – dodatek
    Aktualizovaný časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2020/2021
  • SD 04/2019
   Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020

   • SD 04/2019 – dodatek
    Aktualizovaný časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020
  • SD 10/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 10/2019 – dodatek 1
    Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

    • SD 10/2019 – úplné znění dodatek 1
     Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21
   • SD 10/2019 – dodatek 2
    Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

    • SD 10/2019 – úplné znění dodatek 2
     Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 09/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

   • SD 09/2019 – dodatek 1
    Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

    • SD 09/2019 – úplné znění dodatek 1
     Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
   • SD 09/2019 – dodatek 2
    Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

    • SD 09/2019 – úplné znění dodatek 2
     Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 05/2020
   Směrnice děkana doplňující hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB
  • SD 04/2020
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 03/2020
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21
  • SD 02/2020
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v akreditovaných doktorských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 01/2020
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v akreditovaných doktorských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 12/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika podniku a podnikání, Management a marketing a studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance, vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 11/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  • SD 08/2019
   Pravidla pro přiznání mimořádného stipendia pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 06/2019
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P0488D050004 Průmyslové inženýrství, vyučovaném v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 05/2019
   Časový plán výuky doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020
  • Vnitřní norma FaME doplňující SR/16/2017 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB platnost od 12. 3. 2018
  • SD 03/2018
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a v doktorském studijním programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE, vyučovaných v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 02/2018
   Směrnice děkana Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 01/2018
   Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

  • SD 10/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, obory Management a marketing, Podniková ekonomika a Finance, vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 08/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce
  • SD 11/2017
   Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • SD 09/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/19
  • SD 07/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

  • SD 06/2017
   Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
  • SD 05/2017
   Směrnice Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • SD 04/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2018/19
  • SD 03/2017
   Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Economics and management oboru 6208V038 MANAGEMENT AND ECONOMICS vyučovaného v anglickém jazyce a doktorského studijního programu P6202 Economic Policy and Administration oboru 6202V010 FINANCE vyučovaného v anglickém jazyce, pro akademický rok 2018/19
  • SD 14/2016
   O pravidlech komunikace FaME s médii
  • SD 8/2016
   Směrnice děkana, kterou se ruší neplatné SD
  • SD 7/2016
   Směrnice děkana o podmínkách realizace projektů

Fakulty a součásti

Zavřít