UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Směrnice děkana

 • SD/08/2019
  Pravidla pro přiznání mimořádného stipendia pro zahraniční studenty studující v prezenčních bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • SD/07/2019
  Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P0311D050008 Industrial Engineering vyučovaném v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • SD 06/2019
  Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P0311D050007 Průmyslové inženýrství, vyučovaném v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • SD 05/2019
  Časový plán výuky doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020
 • SD 04/2019
  Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2019/2020
 • SD 07/2018
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/20

  • SD 02/2019
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/20
 • SD 06/2018
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/20

  • SD 01/2019
   Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/20
 • SD 05/2018
  Časový plán výuky na Fakultě managementu a ekonomiky pro akademický rok 2018/19
 • Vnitřní norma FaME doplňující SR/16/2017 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB platnost od 12. 3. 2018
 • SD 03/2018
  Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy studia v doktorském studijním programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a v doktorském studijním programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE, vyučovaných v českém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • SD 02/2018

Směrnice děkana Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti