Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Časový plán výuky

Časový plán výuky 2023/2024

Předzápis

Termín Harmonogram
14. 8. 2023 – 20. 8. 2023 Předzápis pro ZS ak. r. 2023/2024
1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 Akademický rok 2023/2024

ZIMNÍ SEMESTR

Termín Harmonogram
8. – 12. 9. 2023 Soustředění 1. ročníků BSP – prezenční forma – “SEZNAMOVÁK”
8. 9. 2023 – 10. 9. 2023 Předzápis na sportovní aktivity pro ZS 2023/2024 (od 7:00 do 24:00)
do 4.8.2023 Odevzdání BP a DP na opravné SZZ
4. 9. 2023 – 8. 9. 2023 Opravné SZZ v BSP a MSP
18. 9. 2023 – 16. 12. 2023 Výuka zimního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
18. 9. 2023 Imatrikulace
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 Vánoční prázdniny (neprobíhá zkoušení-nevypisovat termíny)
18. 12. 2023 – 1. 2. 2024 Hodnocení kvality výuky za ZS 2023/2024
18. 12. 2023 – 3. 2. 2024 Zkouškové období (6 týdnů)
8. 1. 2024 – 14. 1. 2024 Předzápisy pro LS ak. r. 2024/2025
19. 1. 2024 – 21. 1. 2024 Předzápis na sportovní aktivity pro LS 2023/2024 (od 7:00 do 24:00)
5. 2. 2024 – 24. 2. 2024 Opravné zkouškové období BSP + MSP

LETNÍ SEMESTR

Termín Harmonogram
5. 2. 2024 – 4. 5. 2024 Výuka letního semestru (13 týdnů) – prezenční forma
5.2. 2024 – 13. 4. 2024 Výuka (3. ročník BSP) – prezenční forma
5. 2. 2024 – 16. 2. 2024 Bloková výuka LS 3. roč. profesního BSP ÚD a profesního BSP FFT-prezenční forma
31. 1. 2024 – 10. 2. 2024 Bloková výuka LS 3. roč. profesního BSP ÚD a profes. BSP FFT-kombinovaná forma
5. 2. 2024 – 9. 2. 2024 Převzetí zadání DP a BP v závěrečném ročníku
19. 2. 2024 – 9. 3. 2024 Zkouškové období pro 3.ročník profesního BSP ÚD a profes. BSP FFT (3 týdny)
11. 3. 2024 – 23. 3. 2024 Opravné zkouškové období pro 3.ročník profesního BSP ÚD a profes. BSP, FFT
26.02.2024 Kontrola studia 1. ročníků po zimním semestru BSP
18. 3. 2024 – 22. 3. 2024 Přihlášení k SZZ v závěrečném ročníku MSP
15. 4. 2024 – 4. 5. 2024 Zkouškové období (3. ročník BSP – 3 týdny)
6. 5. 2024 – 17. 5. 2024 Opravné zkouškové období (3. ročník BSP)
6. 5. 2024 – 15. 6. 2024 Zkouškové období (ostatní – 6 týdnů)
6. 5. 2024 – 16. 6. 2024 Hodnocení kvality výuky za LS a. r. 2023/2024
17. 6. 2024 – 4. 7. 2024 Opravné zkouškové období
22. 7. 2024 – 11. 8. 2024 Letní prázdniny
12. 8. 2024 – 18. 8. 2024 Předzápis pro ZS ak. r. 2024/2025

UKONČENÍ STUDIA

Termín Harmonogram
do 8. 3. 2024 Uzavření 2. ročníku MSP
do 19. 4. 2024 Odevzdání DP (2. ročník MSP)
do 17. 5. 2024 Uzavření 3. ročníku BSP
do 17. 5. 2024 Odevzdání BP (3. ročník BSP) + přihlášení k SZZ
3. 6. 2024 – 7. 6. 2024 Státní závěrečné zkoušky MSP (obhajoba DP + odborná rozprava)
10. 6. 2024 – 14. 6. 2024 Státní závěrečné zkoušky BSP (obhajoba BP + odborná rozprava)
3. – 4. 7. 2024 Promoce

OSTATNÍ AKCE

Termín Harmonogram
Přijímací řízení do BSP,MSP termín bude upřesněn v Podmínkách přijímacího řízení do BSP, MSP
Výuka nebude probíhat: 28. 9. 2023 (státní svátek) lichý čtvrtek
17.11. 2023 (státní svátek) sudý pátek
29. 3. 2024 – 1. 4. 2024 (Velký pátek-Vel. pondělí) lichý pátek a sudé pondělí
24. 4. 2024 (Rektorský den sportu) lichá středa
1. 5. 2024 (státní svátek) sudá středa
8. 5. 2024 (státní svátek) lichá středa

Termíny soustředění v kombinované formě studia

BSP = bakalářský studijní program
MSP = magisterský studijní program

Fakulta management a ekonomiky si vyhrazuje právo umístit z kapacitních a časových důvodů
výuku i mimo tato soustředění.

Termín Harmonogram
Celodenní soustředění – zimní semestr
13. 9. 2023 – 16. 9. 2023 BSP+MSP
Termíny soustředění – zimní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
22. 9. 2023 – 23. 9. 2023 MSP
29. 9. 2023 – 30. 9. 2023 BSP
6. 10. 2023 – 7. 10. 2023 BSP+MSP
13. 10. 2023 – 14. 10. 2023 BSP
20. 10. 2023 – 21. 10. 2023 MSP
3. 11. 2023 – 4. 11. 2023 BSP+MSP
10. 11. 2023 – 11. 11. 2023 MSP
24. 11. 2023 – 25. 11. 2023 BSP
1. 12. 2023 – 2. 12. 2023 MSP
8. 12. 2023 – 9. 12. 2023 BSP
15. 12. 2023 – 16. 12. 2023 BSP + MSP
Celodenní soustředění – letní semestr
31. 1. 2024 – 3. 2. 2024 BSP + MSP
Termíny soustředění – letní semestr (pátek od 13.00h + sobota od 8.00h)
9. 2. 2024 – 10. 2. 2024 BSP
16. 2. 2024 – 17. 2. 2024 MSP
23. 2. 2024 – 24. 2. 2024 BSP
1. 3. 2024 – 2. 3. 2024 MSP
8. 3. 2024 – 9. 3. 2024 BSP
15. 3. 2024 – 16. 3. 2024 MSP
22. 3. 2024 – 23. 3. 2024 BSP+MSP
5. 4. 2024 – 6. 4. 2024 MSP
12. 4. 2024 – 13. 4. 2024 BSP
19. 4. 2024 – 20. 4. 2024 MSP
26. 4. 2024 – 27. 4. 2024 BSP – pouze 1. a 2. ročník
3. 5. 2024 – 4. 5. 2024 BSP – pouze 1. a 2. ročník + MSP

Fakulty a součásti

Zavřít