Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Disciplinární komise

Disciplinární komise je podle zákona o vysokých školách samosprávným akademickým orgánem fakulty. Členy a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Komise projednává a předkládá návrh děkanovi ve věci disciplinárního přestupku studenta a  vyloučení ze studia. 

Předseda Disciplinární komise

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

proděkan pro studium a CŽV TEL:+420 576 032 302 Mobil:+420 734 222 016 E-mail: pilik@utb.cz Kancelář:U2/230

Členové Disciplinární komise

Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 151 Mobil:+420 604 229 588 E-mail: jurickova@utb.cz Kancelář:U2/501

Ing. Pavel Ondra

student doktorského studijního programu

Bc. Magdalena Rybová

studentka magisterského studijního programu

Ing. Jana Vychytilová, Ph.D.

odborná asistentka, fakultní poradce v soutěži CFA IRC TEL:+420 576 032 509 E-mail: vychytilova@utb.cz Kancelář:U2/405

Bc. Lukáš Zlámal

student MSP

Náhradníci Disciplinární komise

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Předsedkyně akademického senátu FaME TEL:+420 576 032 303 Mobil:+420 734 873 742 E-mail: chovancova@utb.cz Kancelář:U2/426

Jindřich Košťál

student doktorského studijního programu

Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 505 Mobil:+420 734 640 343 E-mail: papadaki@utb.cz Kancelář:U2/532

Adéla Liznová, DiS.

studentka bakalářského studijního programu

Fakulty a součásti

Zavřít