UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty. Projednává dlouhodobý záměr fakulty a věnuje se rovněž habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů.

Členové Vědecké rady

Předseda

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Externí členové

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta strojní
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA Ph.D., UHK, Fakulta informatiky a managementu
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Paneurópska vysoká škola Bratislava
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Radomír Lapčík, LL.M., Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Ing. Martin Pelikán, Ph.D., ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta
doc. Ing. Miroslav Plevný, Ph.D., ZČU v Plzni, Ekonomická fakulta
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D., ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., SLU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Ing. Radomír Zbožínek , TAJMAC-ZPS, a.s.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., TU v Liberci, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Interní členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D., Česká národní banka
Ing. Lubor Homolka, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Ing. Přemysl Pálka, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
prof. Dr. Ing. Pavelková Drahomíra, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Stálý host

Ing. Lenka Výstupová, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Zavřít

Fakulty a součásti