Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řešené projekty

Ukončené projekty

Projekty financované EFRR a MPO

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Smart factory v prostředí výrobního závodu
    Cílem realizovaného projektu společnosti ALPS Electric CZ  s názvem „Smart factory v prostředí výrobního závodu“ je výzkum, vývoj a zavedení zcela unikátního řešení systému řízení Smart factory v prostředí výrobního podniku, které umožní digitalizace řízení výroby. Smart factory je komplexním systémem změn a jeho cílem je zajistit flexibilitu a efektivitu výroby zohledňující ochranu životního prostředí, a to s trvale vysokou kvalitou a nízkými náklady. Projekt se zaměřuje na zcela nové principy v oblasti systémů řízení, které vychází z metodiky INDUSTRY 4.0 a reaguje tak na aktuální trendy vývoje trhu.

Projekty financované ESF

OP Přeshraniční spolupráce

  • Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Visegrad Fund:

  • Ekonomika cestovního ruchu v kontextu zemí střední Evropy (zemí Visegrádské čtyřky)

Projekty financované TAČR

  • Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice

Projekty financované Grantovou agenturou ČR

  • Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
  • Metodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech

Projekty financované HORIZON2020

  • Horizon2020: projekt SHAPE ENERGY

Jedná se o dvouletý mezinárodní výzkumný projekt Horizon 2020, který se zabývá vlivem společenských a humanitních věd na oblast energetiky, konkrétně na přechod energetického systému na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný systém snižující závislost na fosilních palivech. Partnery projektu jsou renomované zahraniční akademické a výzkumné instituce. Jedním z členů konsorcia je také Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více o projektu a jeho aktivitách naleznete na: www.shapeenergy.eu

Fakulty a součásti

Zavřít