Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studentská vědecká a odborná činnost

15. ročník SVOČ

Výsledky soutěže SVOČ 2019 – 16. 4. 2019

Dne 16. dubna 2019 se v rámci Studentské vědecké činnosti na FaME uskutečnilo fakultní kolo soutěže SVOČ 2019. Soutěž probíhala ve dvou sekcích a celkem se soutěže zúčastnilo 31 studentů, kteří prezentovali 21 příspěvků. Všechny příspěvky byly na velmi dobré úrovni, a proto výběr těch nejlepších nebyl pro členy odborných komisí snadným úkolem. Nakonec komise zvolila tyto vítěze soutěže:

V I. sekci kde soutěžili studenti s příspěvky z oblasti průmyslového inženýrství a managementu a marketingu se na prvních třech místech umístili:

  1. místo

Jakub Dokoupil s příspěvkem: Využití diskrétní simulace pro analýzu skladových kapacit

  1. místo

Jiří Marek s příspěvkem: Optimalizace pracoviště a pracovních procesů při změnách výroby ve vybrané společnosti

  1. místo

Štěpán Klon a Markéta Pěrková s příspěvkem: Snížení fluktuace pracovníků ve výrobních firmách pomocí gamifikace

Dále byl v této sekci vyhlášen nejlepší výsledek za studenty bakalářského studijního programu. Jako nejlepší byl vyhlášen příspěvek s názvem „Vývoj spotřeby alkoholu v České republice a jeho důsledky“, který prezentovaly studentky Alena Horká, Marie Vyhnánková a Nikola Gottfriedová.

Ve II. sekci, kde prezentovali studenti své příspěvky z oblasti financí a veřejné správy, se umístili následující studenti se svými příspěvky:

  1. místo

Zuzana Kittrichová s příspěvkem: Compliance program u obchodníka s cennými papíry

  1. místo

Elena Matevosyan s příspěvkem: CFA Institute Research Challenge Equity report: Investment risks

  1. místo

Lucie Kopřivová, Žaneta Samohýlová a Radka Daňová s příspěvkem: CFA IRC Equity report: tvorba šablony s pokyny

 Za nejlepší bakalářskou práci byl zvolen příspěvek od Anny Machů s názvem „Daňově uznatelné a neuznatelné náklady vybrané společnosti“.

Výhercům gratulujeme a doufáme, že i v následujících letech se bude kvalita soutěže neustále zvyšovat, a že studenti se budou nejen o tuto soutěž, ale obecně o výzkumnou a odbornou činnost, stále zajímat.

Pro nejlepší příspěvky jsou každoročně přichystány zajímavé finanční ceny v podobě mimořádných stipendií, či také věcných odměn. Vítězové soutěže se zúčastní v květnu mezinárodního kola Student Scientific International Conference (ŠVOČ) konané ve Zvolenu a my věříme, že budou naší fakultu úspěšně reprezentovat

 Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se potkáme při dalším ročníku soutěže.

Organizační tým SVOČ

Fakulty a součásti

Zavřít