Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studentská vědecká a odborná činnost

14. ročník

Výsledky soutěže SVOČ 2018 – 10.4.2018

1. místo

Název příspěvku: Vztah studentů k podnikání na českých univerzitách

2. místo

Název příspěvku: Analýza implementace konceptu Smart city v Moravskoslezském a Zlínském kraji

3. místo

Název příspěvku: Metodika přechodu z daňové evidence na účetnictví pro OSVČ

Dne 10. dubna 2018 se v rámci Studentské vědecké činnosti na FaME uskutečnilo fakultní kolo 11 soutěžních příspěvků. Soutěžící prezentovali své příspěvky, které byly opět na dobré úrovni, a proto výběr těch nejlepších nebyl pro členy odborné komise snadným úkolem, nicméně po dlouhé debatě komise mohla vyhlásit tři nejlepší příspěvky.

Doufáme, že v následujících letech se bude kvalita soutěže neustále zvyšovat, a že studenti se budou nejen o tuto soutěž, ale obecně o výzkumnou a odbornou činnost nad rámec běžné výuky, více zajímat. Byli bychom velmi rádi, kdybychom se opět v příštích letech přiblížili k 20 soutěžním příspěvkům.

Pro nejlepší příspěvky jsou vždy připraveny zajímavé finanční ceny v podobě mimořádných stipendií, či také věcných odměn. Ovšem je nutné zmínit, že finanční odměna formou mimořádného stipendia byla připravena pro všechny zúčastněné studenty. Pro všechny studenty byla také připravena odměna v podobě digitálního předplatného časopisu Ekonom, čímž děkujeme také vydavatelství eConomia.

Vítězové soutěže mají navíc možnost zúčastnit se v květnu Student Scientific International Conference (ŠVOČ) konané ve Zvolenu.

Dovolíme si citovat také jednu spontánní reakci účastníka letošního ročníku: „…Je to naprosto nedocenitelná zkušenost setkat se s tak významnými osobami v rámci FaME i s tolik zkušenějšími studenty. Určitě to nebyl ztracený čas, ale spíš čas, kdy jsme se dozvěděli o mnoha zajímavých tématech a rozšířili jsme si opět své ekonomické znalosti.“

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že v dobré práci vytrváte a potkáme se třeba v doktorském studijním programu!

Organizační tým SVOČ

 

Fakulty a součásti

Zavřít